Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
 • Kedvezményezett neve: Lechner Nonprofit Kft.
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában
 • A támogatás keretösszege: 9 672 647 705 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 73 238 828 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2015.09.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.09.30.
 • Konzorciumi tagok: Lechner Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • Projekt státusza: folyamatban

A Lechner Nonprofit Kft. az építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést a 1004/2016. (I. 18.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározat, valamint annak módosításai „Az adminisztratív terhek csökkentése” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú pályázati felhívása alapján.

Az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 projekt célja a hazai építésügyi folyamatok széles körű elektronizációja az e-közigazgatás kiszélesítése keretében, melynek következtében az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkennek és az ügyintézők munkája is észszerűsödik.

Az E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában projekt átfogó célja az építésügyi hatósági eljárások átfutási idejének és költségének csökkentése, a lakosságot és a vállalkozásokat sújtó építési adminisztratív terhek minimalizálása, ezáltal a magyar gazdaság versenyképességének növelése. Ennek megvalósítását a projekt az építésügyi folyamatok elektronizálásával, új alkalmazások és alkalmazásfunkciók továbbfejlesztésével, valamint azok újraszervezésével és felülvizsgálatával kívánja elérni.

Az E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában projekt az Országos Építésügyi Nyilvántartás már meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztésével, integrálásával, részben pedig új modulok és alkalmazások kialakításával valósul meg. A fejlesztési tevékenység az építésügy ügyfelei számára is érzékelhető műszaki-szakmai eredmények létrehozására irányul. A projekt célul tűzte ki a sajátos- és általános építményekre vonatkozó építésügyi eljárások elektronizálását. Az építőipari kivitelezést támogató funkciók, az építési kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet által szabályozott építési kivitelezési tevékenységekhez biztosítanak teljes körű elektronikus támogatást, az ügyfél aktuális „élethelyzete” alapján, ergonomikus megoldásokkal segítve a felhasználót az ügyindításban, illetve aktuális feladata elvégzésében. A projekt választ ad a Kbt. által szabályozott tervpályázati folyamatok elektronizálására is, mely az állami beruházások támogatását célozza és az épületekhez készülő építészeti tervek versenyeztetéséhez biztosít informatikai támogatást. Az építési beruházási folyamat különböző szakaszaiban közreműködő, adott építésügyi területeken igazságügyi szakértői tevékenységet végző személyek munkájának elektronikus folyamattámogatása biztosítja az építésügyi igazságügyi szakértők mindennapi munkavégzését, míg a megrendelők (elsősorban az építtetők) számára, az építési beruházási, valamint terület- és településrendezési folyamat különböző fázisaiban egy egységes online felület biztosítja a különböző (tervező, kivitelező, igazságügyi, stb.) szakértők, szakemberek (cégek) közötti keresést. A projekt célul tűzte ki továbbá az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó dokumentációk metaadatainak tárolását, kereshető formában elérhetővé tételét, valamint annak publikálását. Mindezeken felül kialakításra kerül egy olyan vezetői információs rendszer, amelynek legfőbb feladata biztosítani a sokoldalú lekérdezések segítségével kinyert adatok korszerű megjelenítését, vezetői információs igények, statisztikai adatgyűjtések támogatásával.

A projekt operatív célja egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát, az építési beruházási folyamat főbb fázisait kiszolgáló, a hatósági eljárások elektronizálását támogató e-építési rendszer létrehozása, amely számottevően csökkenti az építészeti adminisztratív terheket.

Az E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában projekt 9 672 964 665 Ft forrásból gazdálkodhat, melyet 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban biztosít.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.