Digitális kompetencia fejlesztése

  • Projekt azonosító száma: EFOP 3.2.4-16-2016-00001
  • KIFÜ szerepe a projektben: Konzorciumi partner
  • Konzorciumi tagok: Klebelsberg Központ, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
  • Szerződött támogatás összege: 48,278 milliárd Forint
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 15.

Az EFOP 3.2.4 „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy a konvergencia régióban található iskolák teljes Wi-Fi lefedettségét biztosítsa 2019 első félévéig.
A projektet a Klebelsberg Központ és a KIFÜ által alkotott konzorcium valósítja meg, olyan feladatmegosztással, amely szerint a Wi-Fi hálózat kiépítése a KIFÜ felelőssége.
A projekt megvalósítása során az oktatási intézményekben korszerű és egységes vezeték nélküli hálózati infrastruktúra épül ki, amely biztosítja a köznevelési intézmények megfelelő minőségű Wi-Fi ellátottságát.

A projekt során a KIFÜ biztonságos Wi-Fi-szolgáltatás nyújtásához szükséges hozzáférési pontokat és egyéb hálózati eszközöket szerez be, majd azokat az intézmények területén telepíti, üzembe helyezi és integrálja a párhuzamosan kiépülő menedzsment rendszerbe.
A teljes projekt elsődleges közvetlen célcsoportja a konvergencia régiókban található Klebelsberg Központ tankerületi központjai által fenntartott, több mint 2500 db feladatellátási hely.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.