Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057
 • Kedvezményezett neve: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)
 • A támogatás keretösszege: 2 998 590 597 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 29 999 984 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2020.01.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023. 06. 30.
 • Konzorciumi tagok: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • Projekt státusza: lezárt

A projekt célja a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések vizsgálatával, ellenőrzésével, a beszerzések összehangolásával és végrehajtásával  kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges új informatikai rendszer – az Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) – létrehozása, ami segítségével a DKÜ növekvő ügyszám mellett is magas színvonalon, az információbiztonsági- és felhasználói elvárásokat optimalizálva tudja feladatait ellátni.

A 2019. évi, a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) alapján Magyarország a 28 uniós tagállam között a 23. helyen állt. A 2020-as év előrelépést eredményezett, Magyarország két helyet javított és ezzel már a 21. helyen áll az uniós államok rangsorában.

A Kormány az elmúlt időszakban több intézkedést is tett az e-közigazgatás fejlesztésének elősegítése érdekében. Ezek közé illeszkedik a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotása, illetve az abban szereplő feladatok és felelősök kijelölése.

Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter a miniszterelnök nevében az e Rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül egységesíti és hangolja össze a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket. A Rendelet az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével az állam által a kormányzati szervek informatikai fejlesztésére szánt források rendszerezhetőbb, hatékony és transzparens felhasználása érdekében tartalmaz intézkedéseket.

A Rendeletben meghatározott eljárások lebonyolításának informatikai és szervezeti hátterét a DKÜ biztosítja. .

 1. első félévi adatok alapján, a Rendelet tekintetében Érintett Szervezetnek minősülő intézmények közvetlenül a hatósági döntések 63%-át hozták meg. Közvetett módon, informatikai háttér szempontjából – az informatikai fejlesztések kormányzati felügyelet alatt álló háttérintézményein keresztül – gyakorlatilag a hatósági döntések 100%-a kötődik a DKÜ által működtetett jóváhagyási, illetve beszerzési folyamatokhoz. Mindezek alapján pedig kijelenthető, hogy a DKÜ az e-közigazgatás fejlesztése és a vonatkozó szakpolitikai célkitűzések megvalósítása tekintetében fontos horizontális szereplőnek minősül. Ezen a horizontális szerepén keresztül:
 • hatással van az e-közigazgatással kapcsolatos szakpolitikai célok érvényesülésére,
 • az egységes keretrendszerben végrehajtott tervezés lehetővé teszi a beszerzések hatékony központosítását,
 • a kormányzati informatikai beszerzések központosítása révén realizálhatók a mérethatékonyságból fakadó előnyök,
 • hatással van a beszerzések átfutási idejére,
 • növeli a transzparenciát és
 • kormányzati szinten hozzájárul a beszerzéssel járó adminisztráció csökkentéséhez.

A DKÜ működése tekintetében kulcstényező a tevékenységét támogató, ügyfélkapcsolatot biztosító informatikai platform megbízható működése.

A következő időszakra szóló előrejelzések a DKÜ hatáskörébe tartozó feladatok és ennek következtében a kezelendő ügyek számának dinamikus növekedéséről számolnak be, melyre tekintettel szükséges a DKÜ kapacitásainak növelése.

A tervezett fejlesztés egyrészt minőségi előrelépést jelent: a DKÜ induláskor bevezetett, illetve időközben átvett platformokon nyugvó, szigetszerű informatikai rendszerek helyett az IDPR kialakításával egy egységes folyamatok mellett, egységes fejlesztési platformokon és üzemeltetési környezetben működő rendszer jön létre, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A létrejövő, magasszintű információbiztonsági elvárásoknak is megfelelő rendszer lehetővé teszi a DKÜ kapacitásainak növelését annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban jelentősen növekvő ügykezelési volumen mellett is gyorsan és magas színvonalon tudja kiszolgálni az informatikai fejlesztések tervezésével, engedélyezésével és beszerzésével kapcsolatos folyamatokat.

A projekt részeként kiemelten kezeljük az IDPR rendszer használatával kapcsolatos, illetve a Rendeletben foglalt feladatok teljesítését segítő szakmai képzések megvalósítását is.

A kialakított integrált, komplex, zárt rendszer csökkenti a hibázási lehetőségek esélyét és a beszerzéseknek transzparens keretet biztosít.

Forrásemeléshez kapcsolódó új funkciók:

A DKF Kft. célja, hogy közreműködjön és részt vegyen az e-közigazgatással, informatikával, valamint az infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos, digitális termékek fejlesztéseinek nyomon követésében és a fejlesztések végrehajtásának támogatásában.

Ezt szem előtt tartva a DKF bevonásával az IDPR projekt forrásemelésének célja, hogy a DKÜ és a DKF közreműködésének eredményeként feltárt, az IDPR-ből hiányzó szükséges szkóp elemeket és funkciókat megtervezze, implementálja és az így kialakított eredménytermékhez folyamatos támogatást nyújtson.

A termékfejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kialakítandó felületek felhasználóbarátak legyenek, ahol releváns, ott támogassák a mobil eszközökön történő ügymenetet és böngészést, valamint modern technológiával készüljenek.

Ezen felül további feladata, hogy az IDPR projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának 1. számú mellékletében meghatározott eredménytermék fejlesztését tovább folytassa, annak felhasználói élményén, valamint a kialakított felületein javítson, és a rendszert még stabilabbá tegye.

A projekt további célja, hogy az IDPR felhasználói számára még egyszerűbbé és könnyebbé tegye az informatikai közbeszerzési folyamatokat és pályázatokat.

Tervezett további funkcionalitások:

– Dinamikus beszerzési rendszer

– E – termékkatalógus

– Elektronikus árlejtés

– KM eljárások – intelligens jelentéskészítés

– Egyedi, kis összegű beszerzések támogatása

– Közbeszerzési bírálati folyamatok elektronikus támogatása

– Informatikai beszerzési tervek kezelése és frissítése

– Jogi kapcsolódások

– Kapcsolódás más rendszerekhez

– E-értesítési tér

– E-folyamatsegéd

A továbbfejlesztés előfeltétele, hogy az IDPR projektben meghatározott, alapvető scope a megfelelő minőségben és időben leszállításra kerüljön, valamint az ehhez szükséges dokumentációk maradéktalanul rendelkezésre álljanak (specifikáció, scope és feature lista).

További előfeltétel, hogy a vállalkozó által szállított eredménytermék fejlesztői kódja megfelelően dokumentált átadás-átvétel keretében átadásra kerüljön, valamint ennek elemzése, a refaktorálandó elemek meghatározása megtörténjen.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.