ASP – Önkormányzati ASP központ felállítása

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektgazda
  • Projektazonosító: EKOP 2.1.25
  • A projekt kezdete: 2012
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. június 30.
  • Támogatás összege: 2,8 Mrd Ft
  • Támogatás mértéke: 100%
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Önkormányzatok e-ügyintézéssel

A projekt az önkormányzatok belső működése támogatásának és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megvalósítására fókuszál. A Közép-magyarországi régióban indított fejlesztés hosszú távú célja, hogy a csatlakozó önkormányzatok számára megteremtse az alapjait egy azonos eljárási alapokon nyugvó, költséghatékony informatikai rendszernek.

Az alkalmazás-szolgáltató (Application Service Provider – ASP) központon keresztül olyan hardver- és szoftver infrastruktúra, arra épülő keret- és szolgáltatási
rendszer jön létre, mely által az önkormányzatok az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

• gazdálkodási rendszer
• ingatlanvagyon-kataszter rendszer
• önkormányzati adórendszer
• iratkezelő rendszer
• önkormányzati portál rendszer
• ipari és kereskedelmi rendszer

Szakrendszerek integrációja

Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak folyamatos üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon.

A fejlesztésnek köszönhetően az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetők az eljárási költségek is. A projekt módszertani támogatását és az operatív projektvezetést a KIFÜ látja el.

Konzorciumi tagok: Magyar Államkincstár, Belügyminisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető).

A projekt megvalósítási határideje: 2015.04.30.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.