ACM – Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektgazda
  • Projektazonosító: EKOP 1.2.7-2008-0001
  • Indítás: 2009
  • Zárás: 2011
  • Támogatás összege: 1.300.000.000 Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Adóalany központú adattárolás

Az Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell (ACM) projekt alapvető célja a bevallás, kontroll és egyéb adóügyi adatok adóalany központú, egységes fogalmi modellen alapuló rendszerbe való transzformálása és tárolása. Fontos feladata – a meglévő informatikai rendszer bővítéseként – egy adattárház technológiára épülő információs rendszer kialakítása. A fejlesztés eredményeként létrejövő szolgáltatások célcsoportjai az adózók, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint társintézményei.

Átlátható adózói adat rendszer

Az ACM adattárház 32 forrásrendszer adata, közel 200 adatköre napi változásait integrálja egyetlen, független egységes adatbázisba, mely lehetővé teszi a vezetői döntések, elemzések és a jogszabály előkészítési munka hatékony támogatását. Az adózók számára lehetővé válik, hogy betekinthessenek az adóhatóságnál nyilvántartott alapadataikba. Nyomon követhetővé válik az adózói bevallások feldolgozásának folyamata. A rendszer használatával az adózó meggyőződhet arról, hogy érvényes-e az adóellenőr megbízólevele.

A munkáltatók és a munkavállalók számára lekérdezhetővé válnak az érintett munkaviszonnyal kapcsolatos adatok is. A projekt során valósult meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére a nyugdíj és szolgálati idő megállapításához szükséges éves adatszolgáltatás. A projekt módszertani támogatását és az operatív projektvezetést a KIFÜ látta el.

A projekt 2011. október 31-én lezárult.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.