A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása

 • Projekt neve: A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása
 • Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2018-00055
 • KIFÜ szerepe a projektben: konzorciumi tag
 • Kedvezményezett neve: Agrárminisztérium, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
 • Támogatás összege: 1 202 000 000 Ft, a támogatás mértéke 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 30.

A magyarországi szőlő és bor ágazat több mint 65 ezer hektáron gazdálkodó, több tízezer termelőt és gazdasági társaságot közvetlenül, borkedvelők százezreit pedig közvetett módon érintő szakterület. Az ágazat jelentős adóbevétele, a jövedéki szabályozás és a szőlőterületek telepítése/kivágása és adásvétele miatt kiterjedt ügyintézési folyamatokkal szabályozott. Hatósági oldalon minden ügytípust figyelembe véve, éves szinten több százezer szőlő-bor termeléssel kapcsolatos ügyszámmal lehet számolni.

A szőlő- és borágazati nyilvántartások és eljárások nagyrészt papír alapúak. A hazai és európai uniós elvárásokkal összhangban az ágazat hatékony működése szempontjából kulcsfontosságú az adminisztrációs rendszer egyszerűsítése és elektronikus útra terelése, aminek hatására a hatósági ellenőrzések, valamint az ágazatirányítás hatékonyságának növelése is elérhető. Így megvalósulhat az ágazatra háruló, nagy ráfordítást igénylő adminisztrációs teher csökkenése mind a szolgáltatást nyújtó szervezetek, mind a szolgáltatások felhasználói oldalán.

A projekt célja, hogy egységes, központi informatikai rendszer létrehozása mellett a papír alapú eljárásokat elektronizálja. A cél eléréséhez fejlesztésre kerülő informatikai rendszer a következő elemekből tevődik össze:

 • ágazati nyilvántartórendszer szükséges mértékű továbbfejlesztése és a meglévő szakrendszerek összekapcsolása;
 • elektronikus ügyintézési alkalmazás kialakítása;
 • vállalkozói és állampolgári kiszolgáló alkalmazás fejlesztése (webes kliens és mobil alkalmazás).

A projekt során megvalósuló modern és ügyfélközpontú közigazgatási eljárás alapját egy olyan hatékony közigazgatási szervezetrendszer jelenti, amely az ágazat meglévő önkormányzatára és hagyományos szakigazgatási kereteire építve, az egyablakos ügyintézés elvét követve csökkenti a közigazgatással kapcsolatba kerülő szereplők adminisztratív terheit és a kapcsolattartás széles lehetőségével biztosítja a szolgáltatások kényelmes elérését és magas színvonalát, a rendelkezésre álló erőforrások költséghatékony felhasználása mellett.

Az ePincekönyv projekt keretében megvalósuló fejlesztések eredményeként:

 • az elérhető elektronikus közigazgatási szolgáltatások bővítésének köszönhetően nő az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat használó ügyfelek (ágazati szereplők, vállalkozások) aránya, ezen keresztül csökken a szereplők az ügyintézéssel töltött ideje;
 • a csökkenő ügyintézési idővel együtt csökkenek az ügyfelek adminisztratív terhei;
 • a közigazgatási szolgáltatások minőségének és kiszámíthatóságának növelése javítja a vállalkozások versenyképességét, ezáltal az forgalom bővítésén keresztül a magyar gazdaság eredményességét és fenntarthatóságát.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.