A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása…

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048
 • Kedvezményezett neve: Nemzeti Akkreditáló Hatóság
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében
 • A támogatás keretösszege: 1 629 813 873 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 12 115 851 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.14.
 • A projekt tervezett befejezése: 2022.08.31.
 • Konzorciumi tagok: Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárt

A projekt átfogó célkitűzésének és specifikus céljainak teljesítésével, a komplex szervezetfejlesztés és digitalizáció megvalósításával az alábbi átfogó projekteredmények várhatók:

 • A NAH, mint közigazgatási intézmény szervezett, következetes és átlátható intézményi struktúrát alakít ki és a projekt megvalósítását követően ebben az intézményi struktúrában folytatja működését;
 • Az akkreditációs eljárásrend korszerűvé és ügyfélbaráttá válik, az Akkreditálási Szakrendszer költséghatékonyan, az elérhető legminimálisabb adminisztratív teherrel és rövid ügyintézési határidőkkel áll az akkreditált és akkreditálandó szervezetek és természetes személyek rendelkezésére;
 • Az Akkreditálási Szakrendszert stabil és biztonságos informatikai háttér támogatja, mely által lehetővé válik a közigazgatás akkreditálást érintő belső folyamatainak, továbbá a lakosságot és a vállalkozásokat célzó akkreditálási szolgáltatásoknak a teljes körű elektronikus felületre történő helyezése, elektronizálása;
 • Az akkreditáláshoz kapcsolódó, állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak digitalizációjával valamennyi nyilvánossá tehető adat nyilvánosan hozzáférhetővé válik;
 • A NAH által jelenleg megvalósított elsősorban bürokratikus eszközökkel koordinált és főként hatósági szemléletű akkreditációs eljárás hatékonyabbá és eredményesebbé válik;
 • Az akkreditációs eljárás lefolytatásának átfutási ideje csökken;
 • Kialakításra kerül a NAH Tudástár és akkreditációs archívum;
 • Kialakításra kerülnek a működést támogató szabványos interfészek a szükséges szakrendszerek irányába, valamint a szakértői oktatási rendszer és a kapcsolódó IT biztonsági megoldások is;
 • Megvalósul a szervezetfejlesztés, valamint a NAH tudástár minőségi jogalkotást támogató funkciói;
 • Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzésre kerülnek a szükséges informatikai eszközök és immateriális javak;
 • A NAH honlapjának tartalmi-technológiai megújítása;
 • A mesterséges intelligenciára épülő tudásbázis elemző rendszer bevezetése, illetve
 • A hatósági szolgáltatási díjakban megjelenő, ügyféloldali adminisztratív költségek kontrolling modelljének bevezetése.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.