Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00036
 • Kedvezményezett neve: Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése
 • A támogatás keretösszege: 1 333 295 032 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 13 058 347 Ftt
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2019.06.30.
 • Konzorciumi tagok: Külgazdasági és Külügyminisztérium, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárult

Kiemelt célkitűzés a külgazdaság feladatát érintő szakmai feladatellátás, ideértve különösen a befektetés-ösztönző és működő-tőke vonzó, valamint a külkereskedelmi kapcsolattartást biztosító közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése, amelyek révén magasabb színvonalú szolgáltatást tud biztosítani a külgazdasági és külügyi intézményrendszer a vállalkozások és a külgazdaság szempontjából kiemelt ügyfelek számára. Továbbá:

 • az ügyféloldali fejlesztések előtérbe helyezése, a KKM konzuli területén végzendő feladatok elektronikus közigazgatási- és közszolgáltatásának fejlesztése és bevezetése, a közigazgatás szervezettségének elektronizálása;
 • az adatok olyan formában és minőségben történő elérhetősége, amelynek révén az állampolgárok, valamint a kis- és középvállalkozások részére az információk gyorsan és megbízható forrásból juttathatók el;
 • olyan rendszer kialakítása, amely szabályozott keretek és eljárásrendek révén alkalmas a klasszikus, adminisztratív jellegű munka támogatásán túl a stratégiai folyamatok segítésére is;
 • a hagyományos űrlapok és dokumentumok használata helyett, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetése, ezáltal a kezelendő iratmennyiség csökkentése;
 • a közigazgatás korszerűsítésének megvalósítása, amely elősegíti az információk gyors áramlását, és támogatja a koncentrált szervezeti döntéshozatalt.

A fejlesztések során megvalósul az állampolgárok részére egy mobil applikációra épülő tájékoztatási rendszer annak érdekében, hogy a KKM megfelelő minőségű tájékoztatást nyújthasson az állampolgárok részére külföldi tartózkodásuk esetén. A kialakításra kerülő rendszer segítségével a KKM gyors és hatékony tájékoztatást tud nyújtani, ami nagyon fontos lehet az állampolgárok bajba jutása esetén. Az adatbázis használata ezenkívül támogatást jelent a beruházási döntések előkészítéséhez, illetve szilárd alapot nyújt egy tudásbázis kiépítéséhez és a stratégiai célok megvalósításához.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.