Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok (SZAKINT)

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043
 • Kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok
 • A támogatás keretösszege: 9 096 519 932 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 84 998 074 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2022.12.06.
 • Konzorciumi tagok: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, Miniszterelnökség, Magyar Államkincstár, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárt

A kormányhivatali rendszer a számos integrált szervezet és a nagyszámú hatáskör miatt igen összetett szervezet, nehezen átlátható belső összefüggésekkel. Az új kormányhivatali hatásköri elosztás megváltoztatja az ügyintézési helyszíneket (például járási hivatalhoz áttelepített ügy), a szükséges kiíratásokat (fejlécek, jogszabályi hivatkozások), és egyes esetben az informatikai támogatás jelentősebb átalakítását is igényelheti (például ha eddig egyetlen másodfokon eljáró szervezetet kezelt, s helyette 20 megyei kormányhivatal lépett be). A projekt célja, hogy e fejlesztések segítségével a formális „névcsere” helyett az egyes szakterületi támogatások az új kormányhivatali architektúrában (egységes VPN) az új szervezeti feltételeknek megfelelően szolgáltassanak.

A projekt fő céljai:

 • ügyfelek minőségi és gazdaságos kiszolgálásának biztosítása
 • ügyintézők támogatásának biztosítása
 • ügymenetek elektronizálása
 • emberi erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás lehetőségének biztosítása
 • szigetszerűen működő szakrendszerek felszámolása
 • informatikai rendszerek interoperabilitásának megvalósítása
 • adatbázisok migrálásának, átjárhatóságának biztosítása
 • regionális kiszolgáló központok létrehozása, konszolidáció
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.