Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00052
 • Kedvezményezett neve: Országos Bírósági Hivatal (OBH)
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)
 • A támogatás keretösszege: 2 501 038 763 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 25 010 388 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.10.
 • A projekt tervezett befejezése: 2019.12.31.
 • Konzorciumi tagok: Országos Bírósági Hivatal (OBH), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárult

Kiemelt stratégiai cél a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, melynek keretében az OBH informatikai fejlesztések útján biztosítja a bíróság és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolattartás akadálymentes működéséhez szükséges technikai feltételeket és az elektronikus ügyintézés optimális, ügyfélbarát módon történő továbbfejlesztését.
A projekt átfogó célja az adminisztratív teher csökkentése, amely két szinten valósul meg: a bíróságok belső működésében, valamint az ügyfelek hivatali ügyintézésére fordított ideje és költségei vonatkozásában.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:

Bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése

 • a Bírósági Határozatok Gyűjteménye keresőmotorjának továbbfejlesztése az anonimizált bírósági határozatok közötti böngészés, keresési folyamat optimalizálása érdekében,
 • a bírósági határozatok anonimizálását biztosító program továbbfejlesztése, az anonimizálás folyamatának automatizálása.

Bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E-Akta) és a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítása

 • a bírósági akta valamennyi iratának elektronizálása,
 • a periratok elektronikus elérhetősége a bírák számára,
 • tértől és időtől független online iratbetekintés biztosítása az ügyfelek számára.

A bírósági szakrendszerek és a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) közötti kapcsolat megteremtése

 • Az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági szakrendszerekkel való online összekapcsolása.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.