Netkomp dokumentumtár

Dokumentumtár

felhívás-egyedi-támogatási-kérelem-benyújtására-(netkomp)----5.-sz.-melléklet-de-minimis-nyilatkozat
felhívás-egyedi-támogatási-kérelem-benyújtására-(netkomp)---4.-sz.-melléklet-kérelmet-benyújtó-(jogi-személy-vagy-jogi-személyiséggel-nem-rendelkező-szervezet))-nyilatkozata
felhívás-egyedi-támogatási-kérelem-benyújtására-(netkomp)---4.-sz.-melléklet-kérelmet-benyújtó-(természetes-személy)-nyilatkozata
felhívás-egyedi-támogatási-kérelem-benyújtására-(netkomp)---3.-sz.-melléklet-Összeférhetetlenség-nyilatkozat
felhívás-egyedi-támogatási-kérelem-benyújtására-(netkomp)---2.-sz.-melléklet-számlaösszesítő
felhívás-egyedi-támogatási-kérelem-benyújtására-(netkomp)---1.-sz.-melléklet-költségterv
felhÍvÁs-egyedi-tÁmogatÁsi-kÉrelem-benyÚjtÁsÁra-a-veszélyhelyzet-ideje-alatt-a-digitális-oktatással-érintett-családokat-segítő-intézkedésekről-szóló-501-2020.-(xi.-14.)-korm.-rendelet-által-elrendelt-ingyenes-internet-szolgáltatás-kompenzációjára