Modern Vállalkozások Programja

 • Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.1-15-2015-00001
 • Projekt címe: Modern Vállalkozások Programja
 • Kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • Konzorciumi tagok: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (konzorciumvezető), Informatika a Társadalomért Egyesület, Digitális Jólét Nonprofit Kft., jogutód: KIFÜ 2023.05.01-től), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Szerződött támogatás összege: 6 641 483 977 Ft
 • A szerződött támogatás összegéből a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-re eső támogatási összege: 300 000 000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt befejezési dátuma: 2023. június 30.
 • A Digitális Jólét Nonprofit Kft. feladatai 2022.06.30-ai dátummal lezárásra kerültek.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.

A projekt célja a versenyképességük növelése érdekében a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása, a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ágazat specifikus ösztönzésével, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök interpretálásával, igények felkeltésével. A program lebonyolítása Közép-Magyarország és az agrárágazat kivételével országosan zajlott. A Programhoz a magyar vállalkozások díjmentesen csatlakozhattak.

A Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. október 3-án csatlakozott, mint új konzorciumi partner a Programhoz.

A GINOP eszközrendszere a DJP 2.0 elfogadásáról szóló 1456/2017. (VII. 19.) kormányhatározat, illetve a GINOP éves fejlesztési keretének (ÉFK) módosításáról szóló 1837/2017. (XI. 9.) kormányhatározat értelmében kiegészült a Digitális Jólét Programot (DJP) támogató komplex pénzügyi eszköz programmal, melynek megvalósítására a GINOP 8. prioritásában 15 milliárd Ft összegű forrás állt rendelkezésre.

A Tőkeprogram teljes megvalósítására rendelkezésre bocsátott, a Solus II. DJ Tőkealapban levő, a magánbefektetői hányaddal növelt összeg 8,01 milliárd Ft volt, amely magában foglalta a Solus Kockázati Tőkealapkezelő jutalékának (költségeinek, munkadíjának) összegét is.

A Hitelprogram megvalósítás során a GINOP éves fejlesztési keretének (ÉFK – 1006/2016. (I.18.) Korm. hat.) vonatkozó részét több alkalommal is módosították:

 • az 1301/2020. (VI.11.) számú Korm. határozattal, amellyel a Hitelprogram keretösszege 760 M Ft-ra csökkent,
 • majd a 1474/2020. (VIII.7.) számú Korm. határozat alapján a hitelkeret 2,05 Mrd Ft-ra korrigálták,
 • végül a 2021/2020. (XII. 24.) számú Korm. határozatban foglaltak értelmében a keretösszeget 1,67 Mrd Ft-ra csökkentették;

 

Digitális Jólét Pénzügyi Program (DJPP) tevékenység:

A DJPP intézményi modelljében meghatározó szerep hárult a DJP koordinációs feladatait ellátó Digitális Jólét Nonprofit Kft-re (a továbbiakban: DJ NKft.), amely a Hitel- és a Tőkeprogram esetében egyaránt előminősítő rendszert működtetett, felhordó szerepet töltött be, valamint nyomon követte a projektek életútját. Az igényeket egy előminősítés keretében az akkori Információs és Technológia Minisztérium által delegált szakértők, a DJP által felkért ágazati digitalizációs szakértők véleményezték az innovatív tartalom, a piacképesség és a megvalósíthatóság szempontjait mérlegelve.

 

DJPP termékek:

A DJPP keretében a Digitális Jólét Hitelprogram (GINOP-8.2.6-18) és Digitális Jólét Tőkeprogram (GINOP-8.2.7-18) célja az volt, hogy kedvezményes hitel, illetve kockázati tőke biztosításával támogassa a DJP stratégiai céljainak megvalósulását. A DJPP célcsoportját a kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és középvállalkozások képezték. A Digitális Jólét Hitelprogram és Digitális Jólét Tőkeprogram keretében azok a vállalkozások juthattak az MFB Pontokon elérhető kedvezményes Digitális Fejlesztési Hitelhez, illetve tőkebefektetéshez, amelyek fejlesztési céljai illeszkedtek a DJP stratégiai céljaihoz és valamilyen digitális termék vagy szolgáltatás létrehozása volt a konkrét céljuk.