KIFÜ FELNŐTTKÉPZÉS

A KIFÜ felnőttképzési tevékenységét a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény előírásai szerint végzi.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség az alábbi felnőttképzési nyilvántartásokkal rendelkezik:

Felnőttképzési engedélyszám: E/2022/000101 (Engedély érvényességének kezdete: 2022.08.02.)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000863 (Engedély érvényességének kezdete: 2020.08.31.)
Felnőttképzési engedélyszám (előző rendszer): E-001245/2015 (Engedély érvényessége: 2015.05.28.-2022.12.31.)

A KIFÜ új felnőttképzési rendszerben hatályos minőségirányítási rendszere alapján az alábbi minőségirányítási elemekkel rendelkezik:

Minőségpolitika
Ügyfélszolgálat
Panaszkezelési rendszer
Képzési programok (engedély alapján szervezett képzések indulása esetén a képzési program az ügyfélszolgálaton kérés esetén megtekinthető.)

Minőségpolitika

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A szervezet felnőttképzési tevékenységére vonatkozó minőségirányítási rendszer kialakítása és működtetése mellett biztosítjuk a hatályos felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést. Ennek megfelelően ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtetünk, a felnőttképzési folyamatokhoz kapcsolódó indikátorokat tűzünk ki, valamint tevékenységeinket folyamatosan értékeljük és tovább fejlesztjük.

A szervezet és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelőssége

Fontos számunkra, hogy a szervezet minden alkalmazottja, szervezeti egysége és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végezze, hogy tevékenysége tükrözze minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettségét és felelősségét. A vezetők, a képzési munkatársak és az oktatók elkötelezettek:

a partneri megelégedettséget tükröző, mindkét fél számára egyaránt előnyös partneri és üzleti kapcsolatok megteremtése mellett, ezért kötelezettséget vállalunk a mindenkori vonatkozó jogszabályok és a külső-belső szabályzatok betartására és betartatására,
a felnőttképzéssel, valamint bármely, a szervezet által végzett felnőttképzési szolgáltatással kapcsolatos partneri / megrendelői igények maradéktalan kielégítése mellett,
a szervezet pozitív hírnevének és szakmai megítélésének megőrzése mellett, biztosítva így partnereink hosszú távú bizalmának elnyerését, megőrizve minőségi szolgáltatásaink magas színvonalát és versenyképességünket.
szolgáltatásaink, és folyamataink állandó felülvizsgálata, értékelése és fejlesztése mellett, hiszen alvállalkozóink és munkatársaink folyamatos képzése megbízható alapot teremt a partneri igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségirányítás megvalósításába

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, képzésben résztvevőivel értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja

A szervezet vezetése minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, Önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint változtat.

Panaszkezelési rendszer

Intézményi panaszkezelési alapelvek

A KIFÜ panaszkezelési dokumentummal rendelkezik annak érdekében, hogy a panaszokat átlátható és hatékony módon tudja kezelni. A panaszkezelési szabályzat a képzésben résztvevők elégedettségének és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében nyilvános dokumentum.

A panaszok kezelése diszkrimináció-mentes, azaz a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. Intézményünk minden esetben tájékoztatja a panasztevőt, hogy a panasz elutasítása esetén milyen szervhez, hatósághoz, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. A szervezet panaszkezelési szabályzata az érdeklődők rendelkezésére áll az ügyfélszolgálaton vagy kérésre elektronikus formában megküldésre kerül.

A panaszkezelési rendszer elemei:

Intézményi panaszkezelési alapelvek
A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja ügyfelektől érkező panaszok esetén
A panaszok kivizsgálásának és kezelésének módja munkatársaktól érkező panaszok esetén
A panaszok értékelése önértékelés keretében
A szervezet panaszkezelési rendszerének nyilvánossága
Panaszkezelés dokumentumainak megőrzése

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségirányítás megvalósításába

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, képzésben résztvevőivel értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

Ügyfélszolgálat

A szervezet képzési ügyfélszolgálati címe

1134 Budapest, Váci út 35.
Humánpolitikai Főosztály

A szervezet telefonszáma

+36 1 450 3070

A szervezet e-mail címe

ugyfelszolgalat@kifu.hu

A szervezet honlapja

www.kifu.gov.hu

Ügyfélszolgálati ideje:

  • Hétfő: 10.00 – 15.00
  • Kedd: 10.00-15.00
  • Szerda: 10.00-15.00
  • Csütörtök: 10.00-15.00
  • Péntek: 10.00-15.00