Edu felhasználók tömeges felvitele

Tömeges felhasználóimport

Tömeges felhasználóimport segítségével egy külső adatbázisból CSV-be exportált adatokat tudunk a Dashboard felhasználói adatbázisába betölteni. A betöltött felhasználók alaphelyzetben csak azonosítási szolgáltatásra (eduID/eduroam) használhatók. A központi levelezés szolgáltatás csak akkor válik elérhetővé számukra, ha a Dashboard felületen kézzel engedélyezzük számukra, valamint az intézmény igénybe veszi a központi levelezést.

Az importáló programot egy megfelelő CSV állománnyal kell felparaméterezni. Ha egy cella nincs kitöltve, akkor az alapértelmezett értéket veszi fel az adatbázis, kivéve, ha kötelező mezőt hagyunk kitöltetlenül, ekkor hibaüzenetet kapunk.

FONTOS! A nem kötelezően megadandó mezőknek is szerepelniük KELL a táblázatban, tehát táblázat oszlopot nem törölhetjük!

CSV mezők magyarázata:

 • UID (kötelező): a felhasználó helyi azonosítója, pontosabban az azonosító ‘@’ karakter előtti része. Az azonosító csak az angol ABC kisbetűiből és számokból állhat. Az azonosító csak betűvel vagy számmal kezdődhet.
 • ACTION: a felhasználóval végzendő művelet. Értékei lehetnek:
  • ADD (alapértelmezett): a felhasználói bejegyzés hozzáadása. Ha már létezik ilyen azonosítójú bejegyzés, a művelet sikertelen lesz és hibaüzenetet kapunk.
  • UPDATE: a felhasználói bejegyzés módosítása. Minden megadott mező felülíródik, kivéve a PASSWORD mezőt, ha az nincs kitöltve. Ez utóbbi esetben a felhasználó jelszava nem változik meg. Ha egy kötelezően kitöltendő mező nincs megadva, a művelet sikertelen lesz és hibaüzenetet kapunk.
  • DELETE: a felhasználói bejegyzés törlése. A program nem foglalkozik a sor többi mezőjével.
 • TITLE: a felhasználó titulusa. Alapértelmezés: üres
 • SN (kötelező): a felhasználó vezetékneve. (Több szóból is állhat.)
 • GIVENNAME (kötelező): a felhasználó keresztneve. (Több szóból is állhat.)
 • DISPLAYNAME: a felhasználó megjelenítendő neve. Alapértelmezés: a titulus, a vezetéknév és a keresztnév egymás után.
 • PASSWORD: a felhasználó jelszava. A jelszó kódolatlan formában kell megadni. Amennyiben nincs megadva a mező:
  • ADD művelet esetén a felhasználó nem tudja magát azonosítani.
  • UPDATE művelet esetén a jelszó nem változik meg.
 • AFFILIATION: a felhasználó viszonya az intézményhez. Ha üres, akkor a felhasználó nem tud bejelentkezni az eduID-ba/eduroam-ba. Értékei lehetnek:
  • (üres) (alapértelmezett): nincs megadva viszony. UPDATE művelet esetén a meglévő viszony értéket törli.
  • student: tanuló,
  • faculty: tanár,
  • staff: egyéb dolgozó.