Döntéshozatal, ülések

A KIFÜ esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.