Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása

  • Projekt azonosító száma: GINOP-3.1.6-20-2021-00001
  • Projekt címe:  „Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása”
  • Kedvezményezett neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető)
  • Konzorciumi tagok: Digitális Jólét Nonprofit Kft. (konzorcium vezető), (jogutód: KIFÜ 2023.05.01-től), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi István Egyetem (SZE), Autóipari Próbapálya Zala Kft. (APZ)
  • Szerződött támogatás összege: 4 500 000 000 Ft
  • KIFÜ támogatási összeg: 3 231 338 583 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.31.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.

A projekt digitális tudást megosztó, élményt nyújtó digitális tudásközpont létrehozását tűzte ki célul hat helyszínen az országban: Nyíregyháza, Kecskemét, Békés, Oroszlány, Kaposvár, Veszprém. A digitális tudásközpontok segítségével az adott régióban működő köznevelési és szakképző intézmények, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények és a DJP Pontok számára olyan bázisok kerültek kialakításra, amelyek digitális kompetencia-fejlesztő foglalkozások, képzések, szakkörök, workshopok, pedagógus továbbképzése, stb. ideális megvalósítási helyszínévé válnak/váltak. Az intézményi kapcsolódások mellett a központok közösségi térként is funkcionálnak, helyet adva a fiatalok és a fejlődni vágyó felnőttek számára.

A kiemelt projekt célja továbbá, hogy a tudásközpontok létrehozása és továbbfejlesztése révén a Digitális Jólét Nonprofit Kft. – mint konzorcium vezető és az 5G Koalíciót működtető és irányító szervezet –, valamint a Széchényi Egyetem tapasztalatokat szerezzen az ötödik generációs technológia alkalmazási lehetőségeiről, az 5G hálózatok kiépítéséhez kapcsolódóan a tervezési, engedélyezési, telepítési, létesítési, üzemeltetési tevékenységekről, a fejlesztésekhez szükséges IT munkaerőpiaci igényekről, továbbá a hatékony állami szerepvállalás lehetőségeiről. Ennek érdekében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. az IT pályaorientációt a tudás- és élményközpontok szakmai célú tevékenységei keretében az 5G technológiát bemutató helyszínek létrehozásával és pilot programok kialakításával támogatja. Ezenfelül célja a technológia adta lehetőségek megismertetésének, széleskörű használatának és társadalmi elfogadásának ösztönzése.