DIÁKHÁLÓ

Általános kérdések

Kérjük, hogy minden adminisztratív változást – a KIR-ben és a SZIR-ben való hivatalos módosítás kérésével egy időben – az Ügyfélszolgálatunk felé is jelezzenek.

Az új kapcsolattartót haladéktalanul jelentsék be az Ügyfélszolgálatunkon. Az általunk nyilvántartott e-mail címekre küldjük ki a szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel, karbantartásokkal kapcsolatos tájékoztató leveleket, amelyek az Intézmények számára fontos és közérdekű információkat tartalmaznak.

Az internet szolgáltatással kapcsolatos folyamatokhoz (áthelyezés, bővítés, létesítés, leszerelés) a Társszolgáltatónknak szüksége van a már meglévő Diákhálós vagy a leendő szolgáltatás végződtetési helyének megadására (ahova a rack szekrény felszerelésre kerül), a pontos felmérés és az akadálymentes helyszíni kivitelezést megvalósítása érdekében.

Az alábbi, Diákháló Programmal kapcsolatba hozható, de nem a KIFÜ hatáskörbe tartozó témák esetében nem a KIFÜ Ügyfélszolgálata az illetékes, így ilyen kérdésekkel kapcsolatban kérjük, a lent látható e-mail-címekre küldjék meg bejelentéseiket:

 • EFOP 3.2.4 projekt keretében kiosztott laptopok, tabletek üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések, kérdések: helpdesk@edumail.hu
 • EFOP 3.2.4 projekt keretében kiosztott okostáblák üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések, kérdések: helpdesk@edumail.hu
 • NKP Portálon történő regisztrációval, jogosultsággal, belépéssel kapcsolatos kérdések: tamogatas@nkp.hu
 • Az intézmény megküldi a KIFÜ részére a szükséges kérelmet (Létesítés, Leszerelés, Sávszélesség emelés, Áthelyezés, Szüneteltetés)
 • A kérelem befogadását követően a KIFÜ elküldi felméretésre a végpontot a folyamat kivitelezhetősége szempontjából
 • A felmérési eredmények beérkezését követően kerül megrendelésre az igényelt folyamat szerinti kivitelezés
 • A szolgáltató felveszi az intézménnyel a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából
 • A szolgáltató az intézménnyel egyeztetett időpontban elvégzi a szükséges bekötést, kivitelezést stb.
 • Kivitelezést követően a KIFÜ műszakos kollégái felveszik az intézmény illetékes rendszergazdájával a kapcsolatot, majd távolról történő migrálást követően a rendszergazával közösen elvégzik a szükséges ellenőrzést a szolgáltatás zavartalan működése érdekében. A leszerelési folyamat esetében ez a lépés kimarad és ott ér véget, hogy a szolgáltató elvégezte a szükséges leszerelést és a KIFÜ munkatársa leszerelte és elszállította a szolgáltatást biztosító eszközeit.

Diákháló projektekkel kapcsolatos kérdések (sávszélesség és wifi fejlesztés)

Az általános, aktuális útmutatók az alábbi oldalon érhetők el. Javasoljuk az oldal figyelemmel kisérését.

Általános, aktuális útmutatók

Műszaki segédanyagok

A sávszélesség fejlesztések a DOS elvárásainak megfelelően 100 Mbps ill. 1 Gbps közötti mértékben valósulnak meg az 500 fő alatti, illetve feletti feladatellátási helyek vonatkozásában. A fejlesztések helyenként szakaszosan zajlanak és folyamatban vannak, hogy a DOS által meghatározott sávszélesség biztosítása megtörténjen az iskolákban.

A megrendelések és munkálatok folyamatosan zajlanak, cél a DOS-ban meghatározott sávszélesség értékek elérése a programban érintett köznevelési és szakképzési intézményekben. A kivitelezések ütemezetten haladnak, minden érintett iskolával fel fogjuk venni a kapcsolatot.

A fenntartás és üzemeltetés a KIFÜ feladata, semmilyen költséget nem fog a telepítés és az üzemeltetés jelenteni az iskolák számára. A helyszíneken dolgozó vállalkozó minden telepítéshez szükséges infrastrukturális változtatást a projekt keretében és költségén valósít/valósított meg, a fenntartás pedig a program keretében és forrásaiból történik. A garanciális hibák javítása díjmentes. A nem garanciális hibák (pl. rongálásból eredő) javításának költsége az iskolát vagy a fenntartót terheli.

Van rá lehetőség, az erre vonatkozó kérést szabadon megfogalmazott e-mailben szükséges eljuttatni a ugyfelszolgalat@kifu.hu címre.
FONTOS: A „saját internet vonal” felügyeletét a KIFÜ nem tudja biztositani. A vonal műszaki problémája esetén a KIFÜ nem tud eljárni a kapcsolat problémájának elhárításában a vonali szolgáltató felé. Probléma esetén az előfizető jogosult hibát bejelenteni, és javíttatani azt.

A szolgáltatások meghatározott, kicsi része használható, azaz elérhető pl.: az iskolák KIFÜ-s tárhelyen tárolt oldalainak elérése, a KIFÜ által biztosított levelezés webes felületen. KIFÜ által, az intézmények számára előírt oktatást segítő, támogató funkciók, pl.: domain, tartalom-, tűzfal, eduroam és wifi szolgáltatás, levelezés arra alkalmas szoftver segítségével, „saját internet vonalon” keresztül nem használható.

Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját vonalát a KIFÜ által biztosított végponti routerre csatlakoztatva, a KIFÜ által biztosított szolgáltatói vonal bekötéséig átmenetileg használhassa.
Az erre vonatkozó kérést szabadon megfogalmazott e-mailben szükséges eljuttatni az ugyfelszolgalat@kifu.hu címre.

Az eduroam oktatási és kutatási intézmények nemzetközi szövetségének a szolgáltatása, amely lehetővé teszi a szövetség tagjainak felhasználói számára, hogy egy másik eduroam szövetségbeli tag intézményébe ellátogatva ugyanazt a Wifi felhasználónevet és jelszót használják, mint amit a saját intézményükben használnának. Így az eduroam szövetségi tagok felhasználóinak csak egyszer kell beállítaniuk a Wifi hozzáférést és utána minden eduroam intézményben mindenféle beállítás és konfiguráció nélkül működik a Wifi hozzáférésük.

Minden programban érintett feladatellátási hely jogosult az eduroamon keresztül történő wifi hálózat használatra, mindössze a felhasználók felvétele szükséges a Dashboard felületen. Azzal a különbséggel tudják használni a hálózatot ilyen bérlői jogviszony keretében, hogy a bérbe adó iskola helyi beállításainak megfelelő feltételeket el kell fogadniuk, egyéni beállítások elvégzésére nincs lehetőségük.

Tegyenek bejelentést ügyfélszolgálatunkra. Kérjük, semmi esetre se húzzák ki a csatlakozókat, és ne próbálják konfigurálni az eszközöket, mert ezzel elvész az eszközökre vonatkozó vállalkozói jótállás.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

A garanciális hibák javítása díjmentes. A nem garanciális hibák (pl. rongálásból eredő) javításának költsége az iskolát vagy a fenntartót terheli. Kérjük, minden rongálásra, meghibásodásra, vagy hálózat-költöztetésre vonatkozó bejelentésüket ügyfélszolgálatunk részére jelezzék. Ezzel együtt fontos, hogy ne próbálják meg az eszközöket saját hatáskörben javítani, hiszen ez a garancia elvesztését vonja maga után.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
•    Tel: +36 1 450 3070
•    KIFÜ hibabejelentő: hibabejelento@kifu.hu

A felújítási munkálatokat megelőzően legalább 3 hónappal szükséges bejelentést tenni ezzel kapcsolatban az Ügyfélszolgálatunkon. Az e-mailben kérjük, írják le, hogy mettől-meddig tervezik a beruházásokat, illetve azt is, hogy milyen jellegű beruházásokról van szó. Kérjük, hogy adjanak meg egy kapcsolattartó személyt, aki telefonon elérhető az adott ügyben. Az eszközök le- és felszereléséről munkatársaink fognak gondoskodni, akik a munkálatok megkezdése előtt felveszik Önökkel a kapcsolatot. 

A wifi eszközök felújítási munkálatok miatti mozgatását kérelemmel igényelhetik.

A kérelmek az Ügyfélszolgálat menüpont, Nyomtatványok blokkjában érhetőek el. 

Kérjük, a „KW02 – WIFI ÁTHELYEZÉS ÉS IDEIGLENES LE- ÉS VISSZASZERELÉS” dokumentumot kitöltve, és aláírással, pecséttel ellátva az ugyfelszolgalat@kifu.hu email címre küldjék be.

A wifi eszközök felújítási munkátok miatti mozgatását kérelemmel igényelhetik.

A Diákháló Program keretében felszerelt eszközökre fenntartási kötelezettség van, az 5 éves garanciális időszakban az eszközök leszerelése az alábbi esetekben történhet meg:

 • Költözik az intézmény, a leszerelést követően új helyszínen használatba kerülnek újra az eszközök.
 • Megszűnik az iskola.
 • Épületet érintő beruházások esetén ideiglenesen leszerelés szükséges.

Kérjük az Ügyfélszolgálat menüpont, Nyomtatványok blokkjában található  „KW05 – WIFI LESZERELÉS„ kérelmet kitöltve, aláírással és pecséttel ellátva az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldjék be.

A műemléki vagy helyi védettség alatt álló épületek esetében a vállalkozó feladata az illetékes hatóságokkal történő engedélyeztetés, ami hosszabb időt vehet igénybe. Az engedélyeztetés elindításához a vállalkozónak az alábbi dokumentumokra van szüksége:

• az épület tulajdonosának hozzájárulására nyilatkozat formájában, amelyben engedélyezi a projekt kapcsán történő kivitelezési munkálatokat,
• értékleltárra, amely dokumentumnak a beszerzése minden esetben az intézmény feladata.

A nyilvános interneten elérhető tartalmakat a wifi hálózaton a Digitális Gyermek-védelmi Stratégia (DGyS) alapelvei mentén és annak konkrét útmutatásai alapján egy korszerű tartalomszűrő rendszer védi. A kötelezően beállított tartalomszűrési kategórián felül az intézményben a KIFÜ által biztosított internet hálózatra a Dashboard felületen egyéb szűrőcsomagok kiválasztására is van lehetőség, mint például az egyik választható szűrőcsomagunk részeként a Facebook, vagy a Youtube tartalmak tiltása. Elképzelhető, hogy olyan oldal is szűrésre kerül, amelyet hibásan káros tartalomnak azonosít a rendszer. Ilyen esetben a KIFÜ Ügyfélszolgálatán lehet kérni az adott oldal feloldásának vizsgálatát.

A Guest_Vendég hálózaton csak a központi DGyS szűrés működik, annak módosítására nincs lehetőség.

A vendég WIFI felhasználók létrehozására és a hozzájuk kapcsolódó jelszavak beállítására csak az adott intézmény Dashboard felületén Diákháló rendszergazdaként nyilvántartott személynek van lehetősége. Az új felületen 10 különálló felhasználó/jelszó páros beállítására van lehetőség. Az újonnan beállított felhasználók továbbra is a már megszokott Captive Portal felületen tudnak majd az internethez hozzáférni.

Minden olyan személy akivel az iskolai rendszergazda vagy az intézmény Dashboard felületét használó jogosult személy a GUEST_VENDEG wifihez kapcsolódó jelszót megosztja.

A jelszót az intézmény által kijelölt Diákháló rendszergazda a Dashboard felületen állítja be, ő tudja megadni, illetve módosítani.

A Vendég wifihálózat alapvetően az iskolába látogató vendégek, illetve rendezvényeken való internet elérést hivatott segíteni. Előfordulhat, hogy a hálózati interferencia vagy az eszközök épületen belüli mozgása során a kapcsolat megszakad. Ilyen esetben sajnos a Vendég wifihálózaton újra fel kell jelentkezni. Az oktatási munkára kifejezetten az általunk biztosított eduroam hálózatot érdemes használni. Kérjük, amennyiben a guest_vendég hálózat többszörös megszakadását tapasztalja, jelezze Ügyfélszolgálatunknak az alábbi elérhetőségek egyikén:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Amíg az eduroam jelszót nem változtatjuk meg, addig egy eszközt elegendő egyszer „megtanítani” a hálózatra. Első alkalommal ez valóban több időt igényel, de a továbbiakban már működni fog. Érdemes az eszközökön az „automatikus csatlakozás” funkciót ehhez a hálózathoz is beállítani.

A Vendég wifihálózatra olyan wifi eszközök tudnak feljelentkezni, amelyek ismerik a WPA2 titkosítást és a beépített böngészőjük segítségével az authentikációs Captive Portal-t meg tudják nyitni. Android 4.4, Apple iOS 7.1, vagy Windows Phone 8, vagy ezeknél újabb verziójú mobiltelefonok és tabletek, valamint a legtöbb Linux, vagy Windows7/8/8.1/10 operációs rendszert használó eszköz használható a hálózaton. Az eduroam hálózathoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánt eszköz ismerje a WPA2-enterprise PEAP típusú hálózati titkosítást.

A felsorolt operációs rendszerek csatlakoztatásához az alábbi oldalon talál segítséget: Windows 7/8/8.1/10, Android 4.4, vagy Apple iOS 7.1, illetve ezek újabb / magasabb verziószámú típusaihoz.

HSZ02 – Iskolai eduroam használata

Kérjük, a hálózat lassulását, használhatatlanságát jelezzék Ügyfélszolgálatunk felé az alábbi elérhetőségek egyikén:
Tel: +36 1 450 3070
Email: hibabejelento@kifu.hu

A fenntartókkal megkötött eduroam szerződés értelmében a szolgáltatást csak az ismert jogviszonnyal (tanár, diák, egyéb alkalmazott) rendelkező természetes személyek számára lehet elérhetővé tenni.

Kérjük, gondoskodjanak az osztott accountok törléséről, és helyette a természetes személyek részére kiosztott felhasználók létrehozásáról.

Publikus hálózatként kérjük, a vendég wifi hálózat használatát.

Kérjük, jelezze az intézmény rendszergazdája felé, hogy a felhasználónévhez tartozó jelszó kikerült a közösségi média felületre, ezért az accounthoz tartozó jelszó megváltoztatása szükséges.

Továbbra is kérjük, hogy az eduroam hálózathoz tartozó jelszavát harmadik féllel ne ossza meg, másnak adja ki.

Hálózati szolgáltatással kapcsolatos kérdések

A szolgáltatás igénylése írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött KH01 – létesítési kérelemmel történik. 

A felmérés, majd a megrendelés akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

A felmérési folyamatot csak a pontosított címadatok megadása után tudjuk elindítani a Társszolgáltatónknál.

A kérelem beérkezése után a végpont felmérésre kerül, amelynek eredményét követően tájékoztatást küldünk a felmerülő kiépítési költségekről. A felmérés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után, a megrendelő dokumentummal indítjuk a kivitelezést.

Tájékoztatjuk, hogy a felmérés általános átfutási ideje körülbelül egy hónap. A kivitelezési határidő pedig az illetékes szolgáltató által vállalt határidő, melyről a megrendeléskor írásban tájékoztatjuk az intézményt.

A hálózati szolgáltatás bővítését írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött KH03 – sávszélességemelési kérelemmel igényelhetik.

A felmérés, majd a megrendelés akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem. 

A felmérési folyamatot csak a pontosított címadatok megadása után tudjuk elindítani a Társszolgáltatónknál.

A hálózati szolgáltatás sávszélesség emelése, a társszolgáltatói felmérés beérkezését követően történik. A felmérési eredményről, valamint a felmerülő kiépítési költségekről tájékoztatást küldünk. A felmérés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után a megrendelő dokumentummal indítjuk a sávszélesség emelés kivitelezését.

Tájékoztatjuk, hogy a felmérés általános átfutási ideje körülbelül egy hónap. A sávszélesség emelése, pedig a megrendelését követően, a felmérési eredményben megadott határidőig történik meg, amelyről írásban tájékoztatást küldünk. A kivitelezési határidő attól is függhet, hogy az intézmény jelenlegi szolgáltatója végzi az emelést vagy új vonali szolgáltató bevonása szükséges a kérelmezett sávszélességi igény teljesítéséhez.

Lemondási igényüket írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött KH05 – leszerelési kérelemmel jelezhetik.

A felmérés és a leszerelési megrendelés, akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

A leszerelési folyamatot csak a pontosított címadatok megadása után tudjuk elindítani a Társszolgáltatónknál.

A hálózati szolgáltatás leszerelését a beküldött kérelem alapján a Társszolgáltatónk végzi. A kérelem beküldése után várhatóan 30 napon belül megtörténik a szolgáltatás leszerelése, de a dokumentumon van lehetősége ettől eltérő időpont megadására is.

Az eszközökért az intézmény kapcsolattartójával előre egyeztetett időpontban a műszaki kollégáink mennek ki, majd az átadás – átvételi jegyzőkönyv aláíratása után szállítják el a helyszínről azokat.

Az áthelyezési igényét a kitöltött KH02 – áttelepítési kérelemmel az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A felmérés, majd a megrendelés akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem. Kérjük áthelyezés esetében fokozottan ügyeljenek a jelenlegi- és az új telepítési cím megadására.

Az áthelyezési kérelem beérkezése után felmérési folyamatot indítunk, melynek eredményéről, így az esetlegesen felmerülő költségekről is, írásos tájékoztatást küldünk az érintett intézménynek. A felmérés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után, a megrendelő dokumentummal indítjuk a kivitelezést.

A felmérések általános átfutási ideje körülbelül egy hónap. A kivitelezési határidő pedig az illetékes szolgáltató által vállalt határidő, melyről a megrendeléskor írásban tájékoztatjuk az intézményt. A kivitelezési határidőt befolyásolhatja, hogy az intézmény jelenlegi szolgáltatója végzi a szolgáltatás áthelyezését vagy új vonali szolgáltató bevonása szükséges az áttelepítési igény teljesítéséhez.

Szüneteltetési igényüket írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött KH04 – szüneteltetési kérelemmel jelezhetik.

Kérjük, hogy a dokumentumon a szüneteltetés okát és időtartamát is tüntessék fel. A szüneteltetés általánosan 6 hónapot felölelő időintervallumra kérhető.

A szüneteltetési folyamat akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

Dashboarddal kapcsolatos kérdések

A Dashboard egy online adminisztratív felület, ahol az intézmény az egyes szolgáltatásaival kapcsolatos információkat találja, tudja azokat beállítani, módosítani illetve a KIFÜ felé bejelentéseket tenni.
Részletesebb leírást következő linken talál: Dashboard leírás

A Dashboard felület lehetőséget ad:

 • a vezetékes és wifihálózat egyedi beállításainak módosítására,
 • az intézményben elérhető wifihálózatok menedzselésére,
 • a portok kiosztásának módosítására,
 • tűzfal szabályok módosítására,
 • hálózati szegmensek beállításainak módosítására,
 • tartalomszűrés alkalmazására,
 • az eduroam felhasználók adminisztrálására,
 • postafiókokkal kapcsolatos módosításokra,
 • a webszolgáltatás igénylésére,
 • webszolgáltatás hozzáférési adatainak megtekintésére,
 • kihelyezett eszköz állapotának ellenőrzésére,
 • vonali szolgáltatás állapotát mutató információk megtekintésére,
 • az intézmény alapadatainak megtekintésére, ellenőrzésére,
 • hiba és adat módosulás bejelentésére
 • hálózati korlátozások megtekintésére.

A Dashboard felület elérhetősége: Dashboard

A Dashboard sulinet.hu végződésű felhasználónevek módosítása 2021. augusztus 12-én központilag edu.hu végződésűre változott. Kérjük, próbálja meg a sulinet.hu végződésű felhasználónevét edu.hu végűre módosítani és úgy belépni a felületre.

Az alábbi oldalon válassza az „Elfelejtette jelszavát?” menüpontot, majd kövesse az utasításokat. Amennyiben a rendszertől nem kap automatikus e-mailt a jelszó megváltoztatás igényléséről, kérjük, jelezze az Ügyfélszolgálatunknak az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen.

A jelszó megváltoztatásához az alábbi oldalon, az elfelejtette jelszavát menüpont megnyomásával a rendszer automatikus levelet küld Önnek. Kérjük, a kiküldött levélben található linkre kattintson, a megnyíló weboldalon lehetőség van a jelszó megadására, beállítására. A jelszónak illetve az új jelszónak tartalmaznia kell legalább egy nagybetűt, kisbetűt, számot, és egy speciális karaktert, továbbá minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie!

Dashboard felhasználóvá az alábbi módokon válhat:

 • Az SRM oldalra belépve lehetősége van a regisztrált kapcsolattartónak kiküldeni illetékes személyeknek Dashboard felület hozzáférést
 • Az SRM felületre belépni az intézmény végponti adminisztrátori felhasználónevével és a hozzá tartozó jelszóval lehetséges a Dashboard weboldalon.

A felhasználónév hasonlít egy e-mail címhez, képzése a VPID azonosítóból történik:

VPID azonosítójában szereplő számok elé egy „S” betű kerül és @adminmail.sulinet.hu utótagot kap. Például: S0000@adminmail.sulinet.hu vagy S000000@adminmail.sulinet.hu

FONTOS: Az adminisztrátori e-mail cím nem összetévesztendő a végpont e-mail címével!

Amennyiben nem emlékszik a jelszóra, kérjük, használja az „Elfelejtette jelszavát?” funkciót a Dashboard oldalon.

Az elfelejtett jelszó lekéréséhez szükség van az adminisztrátori felhasználónévre, valamint a végponton elhelyezett Cisco 892FSP/C1111-8P típusú router sorozatszámára.
A Cisco 892FSP/C1111-8P típusú router sorozatszáma az eszközön az alábbi linken elérhető leírás szerinti helyen- SRM – valamint a router kihelyezésekor kapott és aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyvön gyári számként szerepel feltüntetve.

FONTOS: Az intézményben lévő KIFÜ által biztosított vezetékes hálózatból kell érkeznie a lekérdezésnek, különben az nem hajtható végre, és a felhasználó hibaüzenetet kap.

Bővebb leírás itt található: SRM

A Dashboard felületen keresztül a már rögzített Dashboard felhasználó felviszi az új kapcsolattartót, megadja az adatait (név, e-mail cím, telefonszám), bejelölve a Dashboard rendszergazda opciót. A beírt adatok mentését követően, az igény automatikusan megküldésre kerül az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A kért rögzítés elvégzése után, e-mailben tájékoztatjuk a bejelentőt annak megtörténtéről, miszerint a megadott e-mail címre kiküldésre került a Dashboard felület regisztrációjának elérhetősége.

Dashboard rendszergazda felhasználói jogosultságot kérhet az intézmény központi e-mail címéről, továbbá egy szabadon fogalmazott, elektronikusan vagy postai úton beküldött, az intézmény által hitelesített, aláírással, pecséttel ellátott kérelem alapján, melyben az intézményre és a kapcsolattartóra vonatkozó adatok (intézményi adatok, kapcsolattartói adatok, név, e-mail cím, telefonszám) megadásra kerültek. Kérjük, a bejelentésüket a KIFÜ Ügyfélszolgálatra juttassák el elektronikus úton az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. levelezési címre.

Amennyiben a Dashboard rendszergazda más típusú kapcsolattartóként is megjelenik a Dashboard felületen, a rendszergazdai jogosultság törlése az alábbiak szerint igényelhető.

A Dashboard felületen a Kapcsolattartók menüpontban a rendszergazda esetén a „Törlés” hivatkozás inaktív.

Először a „Módosítás” hivatkozás használatával a „Típus” mezőben a Dashboard rendszergazda opciónál kell a jelölést kivenni és úgy a „Küldés” gombra kattintani, ezáltal az igény automatikusan megküldésre kerül az ügyfélszolgálatunkhoz, ahol – szükség esetén, egyeztetést/pontosítást követően – a kért módosítást elvégezzük.

Ezt követően már aktív lesz az adott kapcsolattartónál a „Törlés” hivatkozás, amely használatával a fentiek szerint megküldhető a törlési kérelem, amely teljesítése után e-mail útján tájékoztatjuk a bejelentőt.

A Dashboard felületen a Kapcsolattartók menüpontban lehet új személy adatait megadni az „Új kapcsolattartó” hivatkozás használatával. A feltüntetett kapcsolattartók adatainak változtatását a „Módosítás” gombra kattintva lehet megváltoztatni, törlést pedig a „Törlés” hivatkozással lehet kezdeményezni. Megjegyzés minden esetben beírható az arra szolgáló szekcióban. A beírt adatok elküldését követően, a változtatási igény automatikusan továbbításra kerül az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A kért változtatás elvégzését követően, e-mailben tájékoztatják a bejelentőt a módosításról.

A Dashboard felületen a Felhasználók – Felhasználók menüpontban, az „Új felhasználó” hozzáadása hivatkozás használatét követően, a felugró panelen adhatók meg a személyes-, azonosítási és levelezési adatok.

E-mail csoportok is létrehozhatók, amely funkcióra a Felhasználók – Csoportok menüpont szolgál.

Felhasználók tömeges betöltésére, továbbá a rendszerben tárolt felhasználói adatok letöltésére a Felhasználók – Import / Export menüpontban van lehetőség

A Dashboard felületen Webhoszting és adatbázis igénylésére a Webszolgáltatás menüben megtalálható „Új webszolgáltatás” és „Új adatbázis” gombokon keresztül van lehetőség. Domain és levelezés igénylésére a Bejelentések menüt javasoljuk, itt az „Új hibajegy” gombra kattintva az „Egyéb kategóriába tartozó probléma” típust kiválasztva kérjük, hogy röviden adják meg az igénylés lényegét, célját. Az igénylések beérkezése után a kollégáink feldolgozzák a kéréseket és beállítják a kért szolgáltatás(oka)t, illetve szükség esetén egyeztetnek az igénylővel a részletekkel kapcsolatban, végül pedig tájékoztatják a tudnivalókról, hozzáférési információkról.

A Dashboard felületen a Hálózat – Wifi menüpontban, az „Új felhasználó” hozzáadása hivatkozás használatét követően, a felugró panelen adható meg a Felhasználói név, Jelszó és az érvényességi időszak kezdete és vége (1 – 180 nap között, napi léptékben).

Maximum 10 Felhasználó lehet rögzítve párhuzamosan.

A Dashboard felületen a Hálózat – Okostábla menüpontban, az „Új eszköz hozzáadása” hivatkozás használatát követően, a felugró panelen adható meg az okostábla/interaktív panel MAC címe.

A Dashboard felületen a Hálózat – IoT menüpontban, az „Új eszköz hozzáadása” hivatkozás használatát követően, a felugró panelen adható meg az okos eszköz MAC címe.

A Dashboard felületen az Alapadatok menüpontban a kívánt szekcióban (telephely, intézmény, vagy szerződő fél) a „Módosítás” hivatkozás használatával rögzíthető az adatmódosítási igény. Az új adatok megadását és elküldését követően, az igény automatikusan továbbításra kerül az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A kért változtatás elvégzését követően, e-mailben tájékoztatják a bejelentőt a módosításról.

A Dashboard felületen a Bejelentések menüpontban, az „Új hibajegy” hivatkozás használatát követően, a felugró panelen válaszható ki a bejelentés típusa, továbbá írható be a megkeresés szövege, valamint melléklet csatolására is van lehetőség.

Ezen menüpontban követhető a korábban leadott bejelentések státusza is.