CSATLAKOZÓ INTÉZMÉNYEK

Általános kérdések

 • névváltozás, jogutódlás, összeolvadás
 • hivatalos irat benyújtása – pl.: alapító okirat, cégbejegyzés, kormányrendelet hivatkozás
 • kapcsolattartói adatok változása
 • cím változás (számlázási, postázási, utcanév)
 • fenntartó váltás

Csatlakozással kapcsolatos kérdések

A (5/2011) kormányrendelet által meghatározott intézményi körbe az „5. § (1) – A Fejlesztési Program információs hálózatához bármely felsőoktatási és köznevelési intézmény, kutató-fejlesztő hely, közgyűjtemény és más oktatási, tudományos és kulturális szervezet, valamint a kormányzati célú hírközlési szolgáltató csatlakozhat.

A csatlakozás a KIFÜ-höz írásban az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre benyújtott, szabadon fogalmazott szándéknyilatkozattal és CSH00 – Csatlakozási Szerződés megkötésével történik. 

Hálózati szolgáltatással kapcsolatos kérdések

A szolgáltatás igénylése írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött szabadon fogalmazott, hivatalosan aláírt kérelem megküldésével kezdeményezhető.

 • Intézmény neve és címe (ahová a vonal létesítését szeretnék)
 • kívánt/kért sebesség
 • kapcsolattartói név (e-mail címmel és telefonos elérhetőséggel)

A kérelem beérkezése után a végpont felmérésre kerül, melynek eredményét követően tájékoztatást küldünk a kiépítési költségekről. Az igénylés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után a végleges megrendelővel indítjuk a kivitelezést. 

A csatlakozási díj nagyságáról és az esetleges felmerülő egyszeri díjról a felmérés eredménye után tájékoztatást adunk. A felmérés eredménye függ az igénytől és a műszaki lehetőségektől.

A szolgáltatás létesítésének ideje függ az igényelt szolgáltatástól, valamint annak technológiájától (réz, optika, mikró) is. A megrendelést követően írásban tájékoztatást küldünk a kiépítés várható idejéről. (munkanapok száma) 

A szolgáltatás sávszélesség növelése írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött szabadon fogalmazott, hivatalosan aláírt kérelem megküldésével kezdeményezhető.

Kérjük, a kérelmen tüntessék fel, az igényelt sávszélességet, melyet figyelembe véve kerül a műszaki felmérés elindításra.

A sávszélesség módosítása az ajánlat megküldése, majd annak elfogadása és megrendelése után, az ajánlatban megadott kivitelezési határidőn belül történik. Az új sebesség beállításának határideje függ a műszaki beavatkozás mértékétől. 

A felmérés eredményét követően tájékoztatást küldünk a felmerülő egyszeri díjakról. 

A díjazás változásáról a felmérés eredménye után tájékoztatást adunk. 

Sávszélesség módosítást megelőzően szükséges a CSH00 – Csatlakozási szerződés módosítása, mellyel kapcsolatban a KIFÜ munkatársa felveszi Önökkel a kapcsolatot.

Lemondási igényüket írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött, szabadon fogalmazott cégszerűen aláírt felmondással jelezhetik. 

 • cégnév, cím
 • végpont címe
 • lemondani kívánt szolgáltatás, sávszélessége
 • VPID azonosító / szerződésszám
 • kapcsolattartói adatok
 • lemondás indoklása (opcionális)

A CSH00 – Csatlakozási szerződésben meghatározottak alapján a felmondási idő 30 nap, melytől Társaságunk kedvezően eltérhet.

A leszerelés időpontjáról minden esetben írásos tájékoztatást küldünk az intézmények részére.

Az eszközöket műszaki kollégáink hozzák el az intézményi kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban, és helyszínen. 

Csatlakozási szerződéssel rendelkező intézményeknek egy szabadon fogalmazott, hivatalos kérelmet szükséges benyújtaniuk, amit e-mailben, vagy postai úton tehetnek meg. 

Csatlakozási szerződéssel még nem rendelkező óvodák és egyéb intézmény típusok esetében, a KH02 – áttelepítési kérelem kitöltése, és emailben vagy postai úton KIFÜ részére történő megküldése szükséges. 

 • intézmény neve és címe,
 • az áthelyezni kívánt telephelynek jelenlegi neve és címe,
 • az áthelyezni kívánt telephelynek új címe, változás esetén a neve
 • egyéb körülmények, indoklás (pl.: lebontják az épületet, pontos dátum)
 • kapcsolattartói adatok

A felmérések általános átfutási ideje körülbelül egy hónap, melyet követően az illetékes Ügyfélmenedzser emailben tájékoztatást küld az intézmény részére a várható kivitelezési határidőről. 

Társszolgáltatói felmérést követően a felmerülő egyszeri díjról az illetékes Ügyfélmenedzser emailben tájékoztatást küld az intézmény részére. 

A szolgáltatás áthelyezését megelőzően szükséges a CSH00 – Csatlakozási szerződés módosítása, mellyel kapcsolatban a KIFÜ munkatársa felveszi Önökkel a kapcsolatot.

Szerződéskötéssel kapcsolatos kérdés

 • új szolgáltatás igénylésekor
 • meglévő szolgáltatás sávszélesség emelésénél vagy csökkentésénél
 • plusz telephely létesítésénél
 • névváltozás esetében
 • jogutódlás esetében
 • áthelyezés esetében

Számlázással kapcsolatos kérdések

Az éves díjat az aláírt csatlakozási, vagy egyéb szolgáltatási szerződés tartalmazza. 

Előzetes értesítést követően a számlák március – április  hónaptól folyamatosan kerülnek kiküldésre az intézmények felé.

Szabadon fogalmazott, cégszerűen aláírt kérelem benyújtásával lehet részletfizetést igényelni. A kérelem elektronikus úton is elküldhető az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre.

Amennyiben év közben szűnik meg a szolgáltatás, a leszerelés dátumát figyelembe véve időarányosan kerül kiszámlázásra az éves díj. 

Abban az esetben, ha az éves díjról a számla már kiküldésre került, a szolgáltatás megszűnéséből adódó jóváírás legkésőbb év végén kerül érvényesítésre.