GÉANT cloud szolgáltatás

GÉANT cloud szolgáltatás

A GÉANT (az Európai Oktatási és Kutatási Hálózatok Szövetsége) egy Európai Uniós közbeszerzési eljárást írt ki az NREN-ekkel (azaz a nemzeti kutatói hálózati szervezetekkel) közösen egy olyan keretmegállapodás megkötése érdekében, amelynek keretében a GÉANT összes partnere, vagyis az európai NREN-ek számára kereskedelmi felhőalapú infrastruktúra szolgáltatás biztosítható. A beszerzési eljárás a legtöbb ajánlatevő esetében megfelt az európai közbeszerzési törvény (2014/24/EU direktíva) előírásainak.

A GÉANT és az NREN-ek célja az volt, hogy azonosítsák azokat a kereskedelmi felhő szolgáltatókat, amelyek képesek az európai oktatási és kutatási intézmények igényeihez igazodni és ezt elérhetővé tegyék ezen felhasználói kör számára.

A tenderfelhívás eredményeként megkötött keretmegállapodás többféle felhő szolgáltatás igénybe vételét teszi lehetővé.

IaaS felhő szolgáltatás

Az „IaaS” („Infrastruktúra mint szolgáltatás”) virtuális szerverek, számítási és tárolási szolgáltatások csomagját kínálja a GÉANT Cloud szolgáltatáson belül.

Ebben – a 2020-ig érvényes – szolgáltatásban a KIFÜ-höz, mint magyarországi NREN-hez csatlakozott intézmények számára IaaS szolgáltatások állnak rendelkezésre anélkül, hogy az intézményeknek további egyedi beszerzési eljárásokat kellene indítaniuk. A megkötött keretmegállapodás az európai közbeszerzési törvény előírásainak megfelelt.

A KIFÜ ennek a szolgáltatásnak az igénybevételre 2019-20-ban pilotot indított. Ebben a pilot időszakban (vagyis a 2019-2020-as évek folyamán) közvetítő (referrer) szerepet tölt be. A KIFÜ feladata az érdeklődő intézmények igényeinek megismerése után az intézmények és a szállítók összekötése, majd a tapasztalatok összegzése. A szerződések, megállapodások az intézmény és a szállítók között kerülnek megkötésre, az elszámolásokra is közvetlenül köztük kerül sor az Európai Uniós közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételek mellett.

A szolgáltatás igénybevételének lehetősége

 1. A KIFÜ a GÉANT Cloud szolgáltatási pilot keretében (2019-2020 folyamán) – együttműködve az érdeklődő intézményekkel – elindítja a szolgáltatás nyújtási lehetőséget a kiválasztott szolgáltatókkal. A pilot keretében a KIFÜ workshopot szervez az intézmények és a kiválasztott szolgáltatók bevonásával.

A szolgáltatás iránt érdeklődő intézmények megkeresését az ugyfelszolgalat[at]kifu[dot]hu címen várjuk.

 1. A GÉANT Cloud szolgáltatást igénybe vevő KIFÜ tagintézmények az adott szolgáltatóval – a keretszerződésre épülő – úgynevezett „Call-Off” megállapodást kötnek, mely a fent leírt keretszerződésben lett definiálva.

A szolgáltatás költségei

2019-bena GÉANT Cloud IaaS szolgáltatás közvetítéséért a KIFÜ nem állapított meg költségtérítési hozzájárulást a GÉANT és a szolgáltatók között megállapított kedvezményes ár fölött.

A szolgáltatásnyújtás részeként a – pilot időszakot követően – várhatóan 0%-5%-os, (a későbbiekben definiálandó) költségtérítési hozzájárulás alkalmazására kerül sor valamennyi Cloud szolgáltató esetében. A hozzájárulás összegével növelt ajánlati árat a szállítók közvetlenül az igénybe vevő szervezetek felé számlázzák ki, majd a hozzájárulást a KIFÜ részére a szállítók átutalják. Az ebből származó bevétel összegét a KIFÜ a szolgáltatást támogató tevékenységekre használja fel (szerződés adminisztráció; tájékoztató események, pl. workshopok szervezése, oktatás-képzés; jogalkalmazás, személyi költségek).

Jogi és műszaki információk, segítségnyújtás

 • A beszerzés az EU közbeszerzési előírásoknak megfelelő UK (Egyesült Királyság) közbeszerzési keretek között került lebonyolításra. A szolgáltató és az igénybe vevő között megkötendő szerződések esetében ki kell kötni a magyar bíróság joghatóságát, valamint a szerződések jogi ellenőrzése a szerződéskötő felelőssége.

 • A keretszerződések a 2018. májusi GDPR rendelkezéseknek megfelelően módosításra kerültek, javasoljuk ugyanakkor a szolgáltató által megküldött szerződések áttekintését a szerződés megkötésekor hatályos GDPR előírásokat figyelembe véve

 • A Call-Off megállapodásokban szereplő adatokat a szerződő felek nem használhatják fel más célra, mint a szerződéses kötelezettségek teljesítése

 • Az adatok felhőben történő tárolása, valamint a szerződés megkötése előtt az érintett intézményeknek gazdasági, valamint a tudományos információk védelme szempontjából célszerű kockázatelemzést végezniük

 • A kereskedelmi felhő szolgálatásokkal kapcsolatban a KIFÜ rendelkezésére álló információk limitáltak, de GÉANT és a többi NREN támogatásával megpróbáljuk a felmerült kérdéseket megválaszolni. A 2019 elején indított pilot fázis elsődleges célja, hogy az intézményeinkkel közösen egy olyan közösségi tudást alakítsunk ki, amelynek segítségével 2021-től kezdve az intézmények oktatói és kutatói hatékonyan tudják használni a GÉANT által nyújtott felhő szolgáltatásokat. Kérjük ezért az érintett intézményeket, hogy az IaaS Cloud egyeztetések, tárgyalások és megállapodások megkötése előtt az ugyfelszolgalat[at]kifu.gov[dot]hu címen keresztül vegyék fel a kapcsolatot a KIFÜ-vel. Ezen az elérhetőségen további jog, szerződéskötési és egyéb, a szolgálatást érintő kérdésekben is várjuk Intézményeink megkeresését

 • Lépjen kapcsolatba velünk azért is, hogy intézményét biztosíthassuk arról, hogy a felhő használatából eredő forgalom a kutatóhálózati infrastruktúrán halad-e keresztül. A KIFÜ kizárólag így tudja támogatni az adatforgalomban esetlegesen fellépő teljesítmény-problémák kiküszöbölését és ily módon válhatnak elkerülhetővé az adatforgalom használatával kapcsolatos esetleges kellemetlen többletfizetési kötelezettségek.

 • A GÉANT IaaS Cloud szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatok megosztására létrehozásra került egy levelezési lista geant-cloud-discuss[at]listserv.niif[dot]hu elnevezéssel, melyre az érdeklődő intézmények képviselőit felírjuk

További információk

Egyéb GÉANT Cloud szolgáltatások

További GÉANT Cloud szolgáltatások, melyek az ajánlatevők miatt nem felelnek meg az európai közbeszerzési törvény előírásainak:

 • Tárhely és szinkronizációs szolgáltatás
 • Együttműködésiszolgáltatás

 • Software as a Service felhő szolgáltatás

 • E-Learning és Oktatás

 • A GÉANT Cloud további szolgáltatásairól a https://clouds.geant.org/geant-cloud-catalogue/ címen találhatók információk

 • Ezekkel a Géant Cloud szolgálatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén Intézményeink megkeresését az ugyfelszolgalat[at]kifu.gov[dot]hu elérhetőségen várjuk