Felügyelő mérnöki tevékenység

A programok minőségének és szabályszerűségének támogatására

A Szupergyors Internet Program (SZIP) kivitelezési munkálatai során a KIFÜ ellenőrzi a fejlesztésbe pályázati úton bevont piaci szereplők megvalósítási tevékenységének mennyiségét és minőségét. A szervezet által nyújtott szolgáltatás biztosítja, hogy a SZIP fő céljához, a szélessávú hálózatok fejlesztéséhez nyújtott uniós és állami támogatások kiemelkedő hatásfokkal hasznosuljanak. Az ellenőrzést tapasztalt felügyelő mérnökök végzik, akik a program megvalósítását két jól elkülöníthető szakaszban támogatják. A tervezést felügyelő mérnökök (TFEM-ek) a tervezési feladatokat, illetve a tervdokumentációkat és azok kivonatait ellenőrzik. A kivitelezést felügyelő mérnökök (KFEM-ek) a hálózatépítést és az eszközök telepítését segítik, fókuszban annak az ellenőrzésével, hogy a tényleges megvalósítás a Támogatási Szerződésben és a kiviteli tervdokumentációkban foglaltak szerint történjen.  

A szolgáltatás során a KIFÜ a szabályszerűség felügyeletében, a megvalósítás minőségének javításban, a pótmunkák, az időveszteség és a többletköltségek csökkentésében, valamint a projekt és a kifizetések gyorsításában nyújt hathatós szakmai segítséget.