Nemzetközi projektek

GN4-3

A projekt célja, hogy világszínvonalú nagysebességű hálózat (Internet, speciális és dedikált kommunikációs hálózat) és együttműködési (Trust&Identity, multimédia, cloud stb.) szolgáltatásokat és ezekhez a technológiákhoz kapcsolódó teszt környezetet nyújtson és fejlesztéseket végezzen kitűnő színvonalon az oktatási, akadémiai és kutató szféra számára.

gn4-3

Ni4OS-Europe

A NI4OS (National Initiatives for Open Science in Europe) projekt az EOSC (European Open Science Cloud) vízió megvalósítását tűzte ki célul, a projektben résztvevő 15 országban.

ni4os-europe

PRACE 6IP

A PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) az Európai Unió támogatásával létrehozott közös európai szuperszámítógépes infrastruktúra és együttműködés. A PRACE legfőbb célja az, hogy olyan világszínvonalú szuperszámítógépes (HPC – High Performance Computing) infrastruktúrát biztosítson ingyenesen az európai kutatás, fejlesztés és innováció számára, amely biztosítja Európa versenyképességét a világ más fejlett régióival, és amelyet az egyes európai országok külön-külön nem tudnának létrehozni és fenntartani.

prace-6ip

UP2U

Az UP2U (Up to University) nemzetközi projekt célja, hogy segítse a digitális és online tanulási környezet elterjedését a tantermekben és ezáltal fejlessze a középiskolás diákok digitális készségeit.

up2u