Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00027
Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése
A támogatás keretösszege: 1.196.936.887 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 12 070 631 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.11.
A projekt tervezett befejezése: 2021.12.30.
Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., IdomSoft Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
Projekt státusza: folyamatban


A projekt célja a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) funkcionális bővítésén, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán keresztül a lakosság és a vállalkozások, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára átláthatóbb, egyszerűbb, igényekhez igazodó szolgáltatások nyújtása. A célok között szerepel továbbá a felhasználói célcsoportokat komplexen átfogó, tudatos edukáció és népszerűsítés révén az elektronikus ügyintézés előnyeinek ismerete, a szolgáltatások elérhetőségeinek tudatosítása, igénybe vételének ösztönzése.
A fejlesztés az alábbi, korábban létrehozott és jelenleg működő szolgáltatásokat érinti:

  • Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
  • Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) 
  • Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER)
  • Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
  • Időszaki Értesítési Szolgáltatás (RÉR)
  • Továbbá kiterjed a SZEÜSZ csatlakozásokat támogató rendszer fejlesztésére

A fejlesztést kivitelező konzorcium infokommunikációs technológiai lehetőségekre támaszkodik, így az elektronikus szolgáltatásoknak nemcsak a mennyiségét, de a minőségét is javítja, ami közvetve hozzájárul az állampolgárok életminőségének javításához.