Hivatalos küldeménykövető – PAKK

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026
Kedvezményezett neve: Magyar Posta Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Hivatalos küldeménykövető
A támogatás keretösszege: 2 376 504 691 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 23 540 330 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.
A projekt tervezett befejezése: 2021.03.31.
Konzorciumi tagok: Magyar Posta Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A Magyar Posta stratégiai célja, hogy a klasszikus levélpostai szolgáltatásokat modernizálja, s ezáltal olyan fejlesztéseket vezessen be, amelyek növelik az ügyfélkomfortot, és az elektronikus csatornák kihasználásával többletszolgáltatásokat biztosítanak a felhasználók (mind a feladók, mind a címzettek) számára.
A Hivatalos küldeménykövető kiépítésének lényege, hogy a postai azonosított levélküldemények (belföldi és bejövő nemzetközi ajánlott, tértivevényes levelek és hivatalos iratok) minden ügyfél számára követhetőek legyenek a feladástól az átvételig. Az ügyfelek a személyes kézbesítésű levélküldemények átvételekor már nem papíralapon, hanem elektronikus eszközön történő aláírással veszik át a küldeményeket. A küldeményazonosító ismeretében a Magyar Posta digitális csatornáin (posta.hu, mobilapplikáció) lesz lehetőség a küldemények életútjának követésére. 
A fejlesztés keretében továbbá a Magyar Posta bevezet egy új levélterméket, a regisztrált közönséges küldeményt, amely feladásának feltétele az elektronikus feladójegyzék használata. Ennek kézbesítése ugyan nem személyes átvételhez kötött, de a kézbesítő a levél postaládába helyezésekor elektronikus eszközön rögzíti a kézbesítési eseményt, amelynek alapján az ilyen típusú küldemények feladói részére kézbesítési statisztikákat tudunk rendelkezésre bocsátani. Az új rendszer segítségével átláthatóbbá válik a teljes folyamat és kiküszöbölhető lesz az információhiányból származó bizonytalanság. Emellett a rendszer biztosítani fogja az e-személyi igazolvány funkcióinak kihasználását.