A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása...

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048
Kedvezményezett neve: Nemzeti Akkreditáló Hatóság
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: A Nemzeti Akkreditáló Hatóság hatósági eljárásainak tudásalapú átalakítása és az ehhez kapcsolódó szervezeti és informatikai fejlesztés a közigazgatási szolgáltatások átfutási ideje csökkentésének és minősége javításának érdekében
A támogatás keretösszege: 1 229 999 997 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 12 299 997 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.03.13.
A projekt tervezett befejezése: 2020.09.28.
Konzorciumi tagok: Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A projekt átfogó célkitűzésének és specifikus céljainak teljesítésével, a komplex szervezetfejlesztés és digitalizáció megvalósításával az alábbi átfogó projekteredmények várhatók:

  • A NAH, mint közigazgatási intézmény szervezett, következetes és átlátható intézményi struktúrát alakít ki és a projekt megvalósítását követően ebben az intézményi struktúrában folytatja működését;
  • Az akkreditációs eljárásrend korszerűvé és ügyfélbaráttá válik, az Akkreditálási Szakrendszer költséghatékonyan, az elérhető legminimálisabb adminisztratív teherrel és rövid ügyintézési határidőkkel áll az akkreditált és akkreditálandó szervezetek és természetes személyek rendelkezésére;
  • Az Akkreditálási Szakrendszert stabil és biztonságos informatikai háttér támogatja, mely által lehetővé válik a közigazgatás akkreditálást érintő belső folyamatainak, továbbá a lakosságot és a vállalkozásokat célzó akkreditálási szolgáltatásoknak a teljes körű elektronikus felületre történő helyezése, elektronizálása;
  • Az akkreditáláshoz kapcsolódó, állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak digitalizációjával valamennyi nyilvánossá tehető adat nyilvánosan hozzáférhetővé válik;
  • A NAH által jelenleg megvalósított elsősorban bürokratikus eszközökkel koordinált és főként hatósági szemléletű akkreditációs eljárás hatékonyabbá és eredményesebbé válik;
  • Az akkreditációs eljárás lefolytatásának átfutási ideje csökken;
  • Kialakításra kerül a NAH Tudástár és akkreditációs archívum;
  • Kialakításra kerülnek a működést támogató szabványos interfészek a szükséges szakrendszerek irányába, valamint a szakértői oktatási rendszer és a kapcsolódó IT biztonsági megoldások is;
  • Megvalósul a szervezetfejlesztés, valamint a NAH tudástár minőségi jogalkotást támogató funkciói;
  • Az infrastruktúrafejlesztés keretében beszerzésre kerülnek a szükséges informatikai eszközök és immateriális javak.