Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023
Kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása
A támogatás keretösszege: 7 696 577 428 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 54 089 038 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.20.
A projekt tervezett befejezése: : 2023.06.30.
Konzorciumi tagok: Agrárminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A Belügyminisztérium, mint konzorciumvezető KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” nevű projektje egy a vízigényekre és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó eljárásokat és információkat kezelő és rögzítő komplex informatikai rendszer.A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint hatóság által végzett vízügyi és egyéb hatósági eljárások ügykezelésének teljes körű elektronizálásával a hatósági eljárások integrált hatósági ügyviteli rendszere. A projekt célja, hogy a tényleges vízhasználatokkal (kiemelve a mezőgazdasági célú vízhasználatot), azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos adatokat és információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, csökkentse a vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. Lehetővé teszi a potenciális vízigényekre vonatkozó előzetes vízügyi információk elérhetőségét az állampolgárok számára egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát hatósági eljárások elektronizálását támogató komplex informatikai alkalmazással. 

 A fejlesztés keretében megvalósult:

• az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében, 

• a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja,

egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára,

a bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes - a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó - folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósult a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik, 

• a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes folyamatát nyomon követ,

• az Integrált Hatósági Rendszer modul fejlesztési folyamatainak bővítése a tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi, létfontosságú rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és polgárvédelmi hatósági szakterületek vonatkozásában,

• a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint szakhatóság által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul kialakítása, úgy, hogy az egyes szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak (pl. elvárt adatkörök, adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen,

• a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereivel.

A projektről bővebb információt: https://vizek.gov.hu/ oldalon olvashatnak.