Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00004
Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése
A támogatás keretösszege: 3 049 000 000 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 28 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.06.01.
A projekt tervezett befejezése: 2022.06.30.
Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A Projekt eredményeként továbbfejlesztésre, kibővítésre kerülnek a kormányzati hitelesítés szolgáltatás egyes részelemei, hogy az államigazgatáson belül is elterjedjenek a helyhez nem kötött, elektronikus ügyintézést támogató digitális technológiák. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás kiterjesztésre kerül a közigazgatási hatósági eljáráson kívüli ügyekre is.

Tételesen:

  • A kormányzati hitelesítés-szolgáltatás illeszkedni fog az új jogszabályokhoz (és ennek keretében eIDAS-megfelelőséghez) a folyamatok és az alkalmazott műszaki megoldások szintjén.
  • Kialakításra kerül a magyar eIDAS csomópont, mely hozzájárul a határon átnyúló elektronikus ügyintézés megvalósulásához.
  • Kibővítésre, továbbfejlesztésre kerülnek a Köponti Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatása.
  • Bővítésre kerülnek a felhasználók számára elérhető dokumentumhitelesítési lehetőségek.
  • A kormányzati hitelesítés-szolgáltatás keretében megtörténik a kulcsok és tanúsítványok képzéséhez használt kulcsképző kriptográfiai algoritmus cseréje.