Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – KKIR3

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020
Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése
A támogatás keretösszege: 2 500 000 000 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 23 632 918 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.10.01.
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.
Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: lezárult


A projekt elsődleges célja, hogy a magyar államigazgatási szervezetrendszer szerkezeti átalakításának következtében a jelenleg a NISZ ellátásában lévő, illetve az átalakulás következtében az ellátotti körbe kerülő intézmények közötti infokommunikációs szolgáltatás egységessé, ezáltal a kormányzati intézmények munkája - az elektronikus ügyintézést támogató környezet és funkciók továbbfejlesztésével - a jelenleginél hatékonyabbá váljon. Ezt elsősorban az intézmények igényeinek megfelelő, az ügyintézés technológiai hátterét biztosító infokommunikációs szolgáltatások korszerűsítésével és egységesítésével, ezáltal a mindenkori minisztériumi szervezeti változások rugalmasabb infokommunikációs kiszolgálásával tervezi elérni. A projekt a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó intézmények hatékonyabb működésének megvalósítását tűzi ki célul azáltal, hogy egyszerűsíti és felgyorsítja a minisztériumok közötti „hétköznapi” folyamatokat.

Tételesen:

  • A központosított kormányzati informatikai rendszerbe bevontak körének bővítése, a szolgáltatási színvonal növelése, ennek keretében a minisztériumi alkalmazások konszolidációja.
  • Az egységes infrastruktúra ellátotti körének bővítése, a közigazgatási intézmények eszközeinek, alkalmazásainak, működésük támogatásának technológiai korszerűsítése.
  • A területi közigazgatási intézmények korábbi projektekkel nem érintett eszközeinek technológiai korszerűsítése, az informatikai infrastruktúra és működés konszolidációjának elősegítése, a közigazgatás közelebb vitele az állampolgárokhoz.
  • Az egységes kormányzati ügyfélkör kiszolgálásának javítása. 
  • A kapcsolódó telekommunikációs fejlesztések megvalósítása.