Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréshez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása – KAK-SW

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása
A támogatás keretösszege: 10 624 591 909 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 96 480 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.04.
A projekt tervezett befejezése: 2022. 12. 31.
Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Idomsoft Zrt., KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


Új ügyintézési felület, a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) kialakítása, melybe az új és meglévő e-közigazgatási szolgáltatások integrálhatók az elektronikus ügyintézés hatékonyságának növelése érdekében.

Kijelölt kormányzati nyilvántartások, adatbázisok és szakrendszerek közötti együttműködést (interoperabilitás) biztosító Központi Kormányzati szolgáltatás Busz (KKSZB) kialakítása, a hozzá tartozó Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartásával (NyENy).

Az adatvagyon  másodlagos hasznosítására koncepció készítés és pilot megvalósítás (Open Government Data (OGD))

Az e-ŰRLAP KEÜSZ kialakítása, mely a SZÜF-el együttműködve szolgáltatja az űrlaptechnológiát, de szakrendszerbe integráltan is képes a SZÜF-től független működésre.

Az állampolgároknak és vállalkozások számára az e-közigazgatási ügyintézés alapját jelentő központi, ill. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ, SZEÜSZ) integrálása és továbbfejlesztése.

Kijelölt közigazgatás intézmények elavult infrastruktúrán működő alkalmazásai új központi üzemeltetési környezetbe kerülnek (migráció).

Tételesen:

Érintett főbb szakrendszerek:

  • e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek
  • biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G)
  • online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész),
  • szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (webalapú kivezetés),
  • intelligens elektronikus űrlapszolgáltatás kialakítása,
  • elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása.

Érintett főbb központi szolgáltatások:

  • egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési felület létrehozásával,
  • központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek összekapcsolására,
  • központi licencgazdálkodás.