Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011
Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Levéltár
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése
A támogatás keretösszege: 2 612 451 410 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 26 296 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.07.15.
A projekt tervezett befejezése: 2020.06.29. (projektzárás folyamatban)
Konzorciumi tagok: Magyar Nemzeti Levéltár, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: lezárult


A fejlesztés nem pusztán a kulturális örökség megőrzésére irányul, de szervesen kapcsolódik a Közigazgatás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyéb fejlesztésekhez, melyeknek célja az állampolgárok és a közigazgatási intézményrendszer számára nyújtott szolgáltatások egyszerűsítése, elektronizálása és országos kiterjesztése.

A fejlesztés eredményeképpen lehetővé válik az Országos Levéltár központi géptermének, valamint a tagintézmények irodai informatikai eszközrendszerének a bővítése, ezáltal megvalósul az ügyintézési folyamatok egységes, országos kiterjesztése.  A korszerűsített hálózati eszközparkkal lehetővé válik továbbá, hogy a levéltárak bekapcsolódjanak a közigazgatás elektronikus ügyintézési rendszerébe. A fejlesztés eredményeként a levéltár informatikai rendszere alkalmassá válna, hogy az állampolgárok közvetlenül online vagy a Kormányablakok szolgáltatásain keresztül, egyablakos ügyintézéssel intézhessék a levéltári iratokra is kiterjedő ügyeiket. Továbbá a projekt eredményeképpen létrejövő fejlesztés így hozzájárul az állampolgárok ügyintézéssel töltött idejének, az ezzel járó költségeinek és adminisztratív terheinek csökkentéséhez.