Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében – KAK-HW

Jelenlegi hely

KIFÜ szerepe a projektben: műszaki és projekt-minőségbiztosító
Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005
Indítás: 2015.06.01
Zárás: 2020.06.30
Támogatás összege: 16,322 milliárd forint
KIFÜ-re eső támogatási összeg: 138,1 millió forint
Konzorciumi tagok: Nemzeti Infokommunikációs Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: Folyamatban lévő 


A fejlesztés célja az államigazgatás hatékonyságának növelése, valamint az olcsóbb állam kialakítására irányuló kormányzati célkitűzések elérése a közigazgatás informatikai infrastruktúrájának összerendezésének és konszolidálásának segítségével. A projekt során kiépítésre kerülő Kormányzati Adatközpont bázisán, a hatékonyabb és olcsóbb állam és államháztartási megtakarítás érdekében, a KÖFOP keretében jön létre az állampolgári ügyintézés kiszolgálási szintjének emelését szolgáló háttérrendszer és a kapcsolódó projektek révén az elektronizált közigazgatási folyamatok fejlesztése. Kiépítésre kerülnek 5-ös biztonsági szintbe sorolt rendszereket is befogadni képes geo redundanciát biztosító géptermek, elegendő számítási-, tárolási- hálózati- és határvédelmi kapacitásokkal a kiszolgálandó rendszerek számára, felhő alapú (SaaS, PaaS, és SaaS) működési környezet biztosításával, valamint adatbázis szolgáltatásokkal.

Tételesen:
Ez a projekt biztosít felhőalapú működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket a következő projektek számára

  • hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése
  • területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések
  • ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
  • a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása
  • a hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok
  • EKEIDR Egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése
  • a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával
  • közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása
  • elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére