Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00014
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása
A támogatás keretösszege: 1 800 000 000 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 18 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%  
Konzorciumi tagok: Konzorciumi tagok: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: előkészítés alatt


A „Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása” elnevezésű projekt (továbbiakban KEVIFEL projekt vagy projekt) a KÖFOP 1. prioritás két specifikus céljára, az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit korlátozó bürokrácia csökkentésére és a magas szintű és korszerű közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetésére fókuszál, amely az ügyfelek által közvetlenül érzékelhető folyamatok – igénybe vett közigazgatási eljárások, front office szolgáltatások -, valamint az ügyfelek által csak közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését célozza.

A két specifikus cél szoros egymásra épülésével, az elektronikus ügyintézési lehetőségek körének bővítése és fejlesztése, valamint az eljárási folyamatok elektronizálása által a projekt hatókörébe tartozó közlekedési, illetve vizsgaügyviteli eljárásokban egyszerűsödni fog az ügyfelekkel való kapcsolattartás, csökkenni fognak az ügyfelekre és az ügyintézőkre háruló adminisztratív terhek, valamint csökkeni fog az eljárások ügyintézések ideje is. A projektben végrehajtani tervezett e-megoldás fejlesztéseknek köszönhetően az érintett eljárások ügyfelei a jelenleginél kényelmesebben, rövidebb idő alatt intézhetik a projekt hatókörébe tartozó eljárásokban indított ügyeiket.