Integrált Jogalkotási Rendszer

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00029
Kedvezményezett neve: Igaszágügyi Minisztérium
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Integrált Jogalkotási Rendszer
A támogatás keretösszege: 4.095 M Ft
KIFÜ támogatási összeg: 29 027 566 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.04.12.
A projekt tervezett befejezése: 2021.08.31.
Konzorciumi tagok: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft, Miniszterelnökség, Országgyűlés Hivatala, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Miniszterelnöki Kormányiroda, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


Az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) kialakításával a jogalkotási és kodifikációs eljárásokban részt vevő államigazgatási szervek, kormányzati szereplők folyamatai fejlődnek legnagyobb arányban, illetve a szolgáltatási szintek emelkednek. A projekt az input és output rendszerek újragondolásával, továbbfejlesztésével és átalakításával, új rendszerelemek létrehozásával, továbbá rendszerintegrációval járul hozzá a Digitális Állam realizálásához, az e-közigazgatástól elvárt interoperabilitáshoz. A hatékonyabban, szakértői támogató metódusokkal, folyamatvezérelten készülő és jobb minőségű jogszabályok, joganyagok pedig számos közigazgatási folyamatra lesznek közvetetten kedvező hatással. Az IJR létrehozásának a KÖFOP szempontjából meghatározott fő célja, hogy a közigazgatás szolgáltató képességének növelését támogassa, amelynek keretében a projekt célcsoportját jelentő állampolgárok és vállalkozások számára személyre szabott (az állampolgár és a vállalkozás élethelyzetéhez igazodó), a jogszabály-előkészítési folyamatokra alapozott szolgáltatásokat nyújtson.