Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

Projekt azonosító: GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001
Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: minőségbiztosító
A projekt címe: Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
A támogatás keretösszege: 2 857 100 000 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 27 850 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.01.
A projekt tervezett befejezése: 2022. 03. 31. 
Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt., Antenna Hungaria Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A közigazgatás hatékonyság növelésének egyik legfontosabb eszköze az infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése. Ezen stratégia fontos eleme az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása, amely az állami és önkormányzati intézmények megfelelő infokommunikációs hálózati ellátottságra építve alakítható ki. A GINOP 3.4.2, 3.4.3 és 3.4.5 projektek összesen 3300 új, nagy sávszélességű hálózati kapcsolatot biztosítanak a kormányzati távközlési hálózaton, valamit hozzájárulnak ahhoz, hogy 2023 végére a hálózati végpontok átlagos sávszélessége legalább 30 Mbps legyen. A projektek a végpontok fejlesztésén túl szükséges aggregációs hálózati fejlesztésekről is gondoskodnak. A fejlesztések a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezetésével, az MVM-Net Távközlési Szolgáltató Zrt, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, továbbá az Antenna Hungária Zrt közreműködésével valósulnak meg.

A KIFÜ a projektben minőségbiztosítási feladatokat lát el, három területen:

  • Folyamat-minőségbiztosítás
  • Magas szintű termék-minőségbiztosítás
  • Koordináció a KÖFOP- és SZIP-projektekkel