Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak

Projekt azonosító:  GINOP-3.2.1-15-2015-00001
Kedvezményezett neve:  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
KIFÜ szerepe a projektben: Folyamat minőségbiztosítás
A projekt címe:  Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak
A támogatás keretösszege:  6 391 986 070 Ft
KIFÜ támogatási összeg:  94 030 000 Ft
A támogatás mértéke:  100%
A projekt megvalósításának kezdete:  2015.09.01.
A projekt tervezett befejezése:  2022. március 31.
Konzorciumi tagok:  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; Infotér - Informatika a Társadalomért Egyesület; DJ Nonprofit Kft.; KIFÜ.
Projekt státusza: megvalósítás folyamatban


 

Projekt célja:
A versenyképességük növelése érdekében a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása, a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ágazat specifikus ösztönzésével, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök interpretálásával, igények felkeltésével.

Tehát a KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása.

Célcsoport:
A kevésbé fejlett konvergencia régiókban tevékenységet folytató hazai mikro,- kis- és közepes vállalkozások a mezőgazdaság kivételével az összes ágazatban.

A projekt 4 elsődleges szakmai pillérre támaszkodik. A megszólítani kívánt KKV-kat, elsődlegesen és közvetlenül egy országos kiterjedésű kamarai IKT tanácsadói hálózat segítségével érik el. A tanácsadói hálózat egész országot lefedő, irányított szemléletformáló munkáját a projekt keretében szervezett lokális (regionális, megyei, járási és városi szintű) szakmai rendezvények, információs napok és műhelymunkák (IKT szemléletformálási és kompetenciafejlesztési program, IKT kompetencianövelő tájékoztató napok és kiemelt rendezvények), valamint a projekt első ütemében kidolgozott szemléletformáló és kompetenciafejlesztő tartalmak alapozzák meg. A megfelelő szoftvertermék, szolgáltatás, vagy eszköz kiválasztása és bevezetése nem csupán közvetett módon kerül elősegítésre, hanem azokat a Projekt egy alapos és körültekintő kiválasztási és minősítési eljárással maga is gyűjteményes rendszerbe szervezi. A minősítésen átesett szállítók termékeikre - a Projekt szigorú szabályozásai értelmében -, a piacon el nem érhető, egyedi kedvezményeket, ún. vouchereket kötelesek biztosítani. Ezeket a kedvezményeket a továbbiakban kizárólag a Projektben ügyfélként regisztrált KKV-k érhetik el. A szoftverrendszert, informatikai szolgáltatást és eszközöket szállító vállalkozások minősítésére, illetve a voucherek megajánlására és KKV-k általi lehívására a Projekt egységes Szállítóminősítési és Voucher Rendszerén kerülhet sor.

Az érdeklődők a Magyar Vállalkozások Programja (MVP) bemutatását-, valamint a fent nevezett elektronikus szolgáltatásokat a vallalkozzdigitalisan.hu webhelycímen elérhető, ún. ITDR keretrendszeren (Interaktív tudásbázis, döntéstámogató és projektadminisztrációs rendszer) találhatják meg.