A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043
Kedvezményezett neve: Csongrád Megyei Kormányhivatal
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok
A támogatás keretösszege: 9 100 321 650 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 85 913 935 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.01.
A projekt tervezett befejezése: 2021.12.31.
Konzorciumi tagok: Csongrád Megyei Kormányhivatal, Miniszterelnökség, Magyar Államkincstár, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A kormányhivatali rendszer a számos integrált szervezet és a nagyszámú hatáskör miatt igen összetett szervezet, nehezen átlátható belső összefüggésekkel. Az új kormányhivatali hatásköri elosztás megváltoztatja az ügyintézési helyszíneket (például járási hivatalhoz áttelepített ügy), a szükséges kiíratásokat (fejlécek, jogszabályi hivatkozások), és egyes esetben az informatikai támogatás jelentősebb átalakítását is igényelheti (például ha eddig egyetlen másodfokon eljáró szervezetet kezelt, s helyette 20 megyei kormányhivatal lépett be). A projekt célja, hogy e fejlesztések segítségével a formális „névcsere” helyett az egyes szakterületi támogatások az új kormányhivatali architektúrában (egységes VPN) az új szervezeti feltételeknek megfelelően szolgáltassanak.

A projekt fő céljai:

  • ügyfelek minőségi és gazdaságos kiszolgálásának biztosítása
  • ügyintézők támogatásának biztosítása
  • ügymenetek elektronizálása
  • emberi erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás lehetőségének biztosítása
  • szigetszerűen működő szakrendszerek felszámolása
  • informatikai rendszerek interoperabilitásának megvalósítása
  • adatbázisok migrálásának, átjárhatóságának biztosítása
  • regionális kiszolgáló központok létrehozása, konszolidáció