Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére – VIKI

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003
Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére
A támogatás keretösszege: 2 984 163 733 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 28 824 795 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.10.01.
A projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.
Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: lezárult  


A projekt 215, a közigazgatási folyamatokat hatékonyan támogató videokonferencia végpontot épített ki. A meglévő és a kiépítésre került videó-kommunikációs rendszerekkel való interoperabilitást biztosító központi platform valósult meg. A projekt olyan országos rendszer kiépítését célozta, mely rugalmasan képes a kormányzat általános, és akár kiemelt biztonságú igényeit is kielégíteni, minden igényhez megfelelő műszaki és szolgáltatási alternatívát kínálni.        

Tételesen:

  • egységes hozzáférésű, központilag üzemeltetett, az elszigetelt rendszereket integráló, rugalmasan kiterjeszthető video-jelenlét platform megvalósítása, a video-kommunikációs licencgazdálkodás konszolidálása,
  • az információáramlás javítása, gyorsítása, az utazások számának csökkenése által hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb kormányzati működés kialakítása,
  • a távtanúzás országos rendszerének kialakításával a biztonságos szállítás magas költségeinek kiváltása korszerű, hatékony módon.