E-ingatlan-nyilvántartás

Jelenlegi hely

Projektazonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
Indítás: 2016
Zárás: 2018
Támogatás összege: 13 125 000 000 Ft
KIFÜ-re eső rész: 131 250 000 Ft
Konzorciumi tagok: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


A projekt tervezett eredményeként az egyik specifikus cél az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása, amely olyan új e-megoldások és kommunikációs csatornák kialakítását és széleskörű bevezetését jelenti, melyek kiszélesítik az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás lehetőségeit a közigazgatás ügyfelei számára. Az érintett nyilvántartásokra épülően további, olyan új elektronikus szolgáltatások fejlesztésére is szükség van, melyek értéket teremtenek felhasználóik számára, és megkönnyítik az ügyintézést. A másik specifikus cél a földügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok elektronikus újraszervezése, vagyis olyan új szakrendszeri funkciók létrehozása és eljárásrendek kialakítása, melyek a jelenleginél hatékonyabb munkafolyamat támogatást biztosítanak az ügymenetek belső, háttérműveleti folyamatainak végrehajtásához, azok átfutási idejének csökkentéséhez. A fejlesztés további produktumaként létrejön egy racionalizált jogszabályi környezet, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás egységesített kezelése és a központi ingatlan-nyilvántartás.

Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt – célrendszerét, valamint várható műszaki-szakmai eredményeit tekintve – szorosan kapcsolódik az „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” és a „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” kiemelt projektekhez, melyek szintén a Lechner Tudásközpont konzorciumvezetésével valósulnak meg. Ennek köszönhetően a földügyi nyilvántartások, az építésügyi szakrendszerek, valamint a kapcsolódó föld- és építésügyi téradatbázisok (tovább)fejlesztése egységes szakmai irányítás alá került, ami határozott lépés az összefüggő föld- és építésügyi ágazatok közötti informatikai és közigazgatás-szervezési interoperabilitás kialakításának irányába. Az elmúlt évek dinamikusan növekvő ingatlan- és építési beruházási igényeinek, és az ennek okán bővülő ügyintézési szükségletek még sürgetőbbé teszik a földügyi és az építésügyi eljárások informatikai rendszerei közötti átjárható kommunikációt és együttműködési képességet, illetve ezek összehangolásához szükséges feltételek megteremtését.