Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések

Jelenlegi hely

Projektazonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00013
Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
A szerződött támogatás összege: 2,55 Mrd Ft 
A támogatás mértéke: 100 % 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30. 
Konzorciumi tag: Állami Vagyonnyilvántartási Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A KIFÜ által a projekt keretében elszámolható költség: 24,1 MFt


Az MNV KÖFOP projekt célja egy olyan komplex, az állami vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó, külső felek számára nyújtott szolgáltatásrendszer kiépítése, ami három célcsoport irányába növeli az MNV Zrt. elektronikus csatornán keresztül biztosítandó szolgáltatási képességét: 

 1. Állampolgárok és vállalkozások felé; 
 2. Tulajdonosi joggyakorlók felé (állam/közigazgatáson belül); 
 3. Minisztériumok és háttérintézményeik felé (állam/közigazgatáson belül). 

A legfontosabb szolgáltatások, amelyeket az MNV KÖFOP projekt kialakítani tervez, hozzájárulva az operatív programban prioritásokhoz rendelten kitűzött elektronizálási és adott esetben digitalizálási, átfogó közigazgatási, illetve rendszerszintű eredményeket hozó célok megvalósulásához: 

 • A bérbe vehető ingatlanok tulajdonságai (leíró adatok, fényképek) továbbá a licitekre vonatkozó adatok (pl. határidők) megjelenítése. (Nem tartoznak a szolgáltatás körébe a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó földterületek.) 
 • Az állami ingatlanok bérbeadási folyamata ár-megállapodási részének elektronizálása, mint például a kapcsolódó bérleti licit portálfelület működtetése. 
 • Az állami vagyonelemekhez kapcsolódó darabszám, érték és egyes leíró adatokhoz való hozzáférés elektronikus formában történő biztosítása internetes portálfelületen és okostelefon applikációkon keresztül – részben a jelenlegi publikus Országleltár Portált kiváltó, annál bővebb funkcionalitású Megjelenítő Keretrendszer megvalósításával. 
 • Az állami vagyonhoz (pl. ingatlanokhoz, társasági részesedésekhez) kapcsolódó elektronikus információigénylés lehetőségének biztosítása egykapus megoldással. (Például a honlapon nem szereplő időszakokra vonatkozó kérdések fogadása.) 
 • Az állami vagyonhoz kapcsolódóan, a nyilvános portál felületen megjelenített vagyonelemmel vagy vagyonelemek csoportjával kapcsolatos állampolgári bejelentések elektronikus csatornákon történő fogadásának biztosítása egykapus megoldással. 
 • Elhelyezési igényeket támogató zárt portálrendszeren keresztül elérhető információs szolgáltatások kialakítása az állami szervek részére a költséghatékonyabb elhelyezés érdekében (pl. keresés kihasználatlan állami ingatlanok között) – ezzel a hatékonyabb ingatlangazdálkodás támogatása. 
 • Nem állami tulajdonú ingatlanokban tevékenységet folytató állami intézmények és az általuk használt (bérlettel érintett) nem állami ingatlanok nyilvántartása, valamint azok állami ingatlanokba való elhelyezésének, átköltözésének információs támogatási szolgáltatása a költséghatékonyabb elhelyezés érdekében. 
 • A tulajdonosi joggyakorlók kötelező adatszolgáltatásának zárt elektronikus csatornákra terelése és a beküldött adatok nagyrészt azonnali feldolgozása és adatminőség és adat konzisztencia szintű ellenőrzése, majd azt követően rövid válaszidővel visszajelzés küldése a tulajdonosi joggyakorlók részére. (Ezen ellenőrzéseknek köszönhetően lehetővé válik a tulajdonosi joggyakorlói forrás nyilvántartások minőségének akár több lépcsős és folyamatos javítása is.)