Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
Kedvezményezett neve: Nemzeti Adó-és Vámhivatal
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése
A támogatás keretösszege: 14 500 000 000 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 145 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.08.12.
A projekt tervezett befejezése: 2021.12.31.
Konzorciumi tagok: Nemzeti Adó-és Vámhivatal, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban


Az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” kiemelt KÖFOP projekt keretében megvalósítani kívánt fejlesztések létrejöttével az adózásra fordított idő, pénz, szaktudás és ügyfélbarát rendszer meghozhatja a várt eredményt, egy hatékonyan és professzionálisan működő adóhivatalt.
A fejlesztések a következő három cél mentén lettek meghatározva:

  • eredményesség – A NAV biztosítsa az állam működéséhez szükséges forrásokat. 
  • alacsony adminisztrációs költségek – Az adminisztráció működtetésének, illetve a szabályoknak való megfelelés közvetlen és közvetett költségei alacsonyak legyenek. 
  • pozitív gazdasági hatások – A bürokrácia által támasztott korlátok és felállított ösztönző rendszer minél kevésbé korlátozza a gazdaság szereplőit a gazdasági növekedésben, a továbblépésben. 

Az állami feladatellátás racionalizálását célzó reformok ellenére a vállalkozásokat érintő ügyintézési idő és eljárási költségek továbbra is sok esetben meghaladják a térségbeli országok, és az OECD átlagát.

A gazdasági versenyképességünk megőrzése érdekében ezért továbbra is folytatni kell a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentését, az eljárások egyszerűsítését, és a feladatellátás hatékonyságának növelését. 

A hatékony szervezeti működésnek nem elhanyagolható feltétele a működés fizikai és informatikai infrastruktúrája. Nemcsak az adórendszer, hanem a közigazgatás hatékonysága növelésének is egyik legfontosabb eszköze az infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése. 

Fontos szempont, hogy az ügyfeleket közvetlenül kiszolgáló rendszerek elektronizáltsága fejlődjön. A back-office fejlesztések hozzájárulnak a felhasználói élmények javításához, így több olyan kulcselem is kialakításra kerül, amelyek az e-közigazgatás fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A fejlesztésekkel elérni kívánt céljaink:

  • A szolgáltató jelleg erősítése
  • Az adózáshoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkenése
  • A potenciálisan beszedhető és a ténylegesen befizetett adó közti különbség, azaz az adórés csökkentése, a szürkegazdaság visszaszorítása
  • Önkéntes jogkövető adózói magatartás támogatása