Véget ért a Nyíregyháza alprogram

Lezárult a Digitális Jólét Program (korábban: DNFP) Nyíregyházi település-központú alprogramja. A Kormány tavaly októberben döntött a program kiterjesztéséről, amelynek eredményeképp lehetőség nyílt a lakossági eszközpályázat lebonyolítására Szabolcs-Szatmár-Bereg megye további hat járásában, azaz a Baktalórántházai, az Ibrányi, a Kisvárdai, a Kemecsei, a Nagykállói és a Tiszavasvári járások településein.

A 2017. május 31-én Kisvárdán megtartott záróeseményen dr. Kópiás Bence, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnökhelyettese ismertette az ügynökség koordinálásában megvalósított alprogram eredményeit.

A rászorultságon alapuló pályázat két hónapos pályázati időszaka alatt a megjelölt 6 célcsoportba tartozó személyek vehettek részt. A pályázati időszak április 18-án lezárult, majd a hiánypótlási időszakot követően, május közepén a nyertes pályázók térítésmentes használat céljából átvehették az eszközöket.

Az eszközpályázat során

  • az aktív idős és a nagycsaládos célcsoportok számára 400 db tabletet,
  • a többi célcsoport számára 1060 notebookot osztottak ki.

A nyertes háztartások útján közel 4000 ember számára biztosított a program digitális eszközt.

A pályázat eredményeként nagy arányban sikerült megszólítani az álláskereső és a közfoglalkoztatási programban részt vevő személyeket is. így közel 450 ember számára lehetővé válik, hogy a digitális kompetenciák elsajátításával és az eszközök rendszeres használatával nagyobb eséllyel léphessen be a munkaerőpiacra.
Ezen felül közel 200 gyermekét egyedül nevelő szülő számára biztosított a program notebookot, valamint160 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű család is eszközhöz jutott. Emellett több mint 200 megváltozott munkaképességű személy kapott lehetőséget arra, hogy akár otthoni munkavégzés keretében vehesse hasznát a notebookoknak.

Az eszközosztás elsődleges célja  a digitális kompetenciák fejlesztése. A nyertes pályázók folyamatosan vesznek részt a szintén a KIFÜ által koordinált GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében ingyenes, digitális készségeket fejlesztő képzéseken.

Az alprogram intézményi eszközosztás pillérének keretében a térség számos iskolája – főként hátrányos helyzetű diákokat oktató általános iskolák – kap notebookot, a KIFÜ összesen mintegy 1500 eszközt juttat el az intéményekhez.