Szijártó Zoltán a HTE új alelnöke

2014 májusában tisztújító ülést tartott a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület: a HTE új alelnöke, a KIFÜ elnökeként tevékenykedő Szijártó Zoltán lett. Célja, hogy HTE mindennapi tevékenységeiben hangsúlyosabb szerepet kapjon az informatika, tapasztalatinak köszönhetően pedig képviselni tudja az államigazgatás specialitásait, továbbá a projektmenedzsment kultúra terjesztésének kíván aktív részesévé válni.

A 65 éve működő HTE közel 60 jogi tagot, valamint majdnem 1000 magánszemélyt számlál. Tevékenysége az infokommunikációs szektor számtalan területét lefedi, berkein belül több mint 20 szakmai közösség munkálkodik meghatározott célok érdekében. Hazánk legpatinásabb egyesülete véleményformáló szerepet tölt be a magyar infokommunikációs szakterület működésében, szabályozásában, fejlődésében. Mindemellett ismert és elismert hazai, valamint nemzetközi szakmai rendezvények (Projektmenedzsment Fórum, HTE MediaNet konferencia, HTE Infokom) szervezőjeként is, tovább szakmai folyóiratok (Híradástechnika, Infocommunication Journal) jegyzőjeként, és azon erőfeszítéseiért, amellyel a tudományos érdeklődésű fiatalok, azaz a jövő szakembereinek pályaindítását támogatja (pl. HTE Akadémia, HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat).

A HTE erőssége, és így több évtizedes elismertségének egyik alapja, hogy mind munkásságában, mind véleményformálásában szakszerű, kiegyensúlyozott és független, felülemelkedik az esetleges politikai vagy éppen vállalati érdekeken.