Sikeresen zárult a KIFÜ által készített Általános Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend oktatása

November 21-én sikerrel lezárult az ÁROP 1.1.17. projekt részeként megvalósított teljes körű projektmenedzsment módszertan oktatása.
A november 4-én indult képzés célja volt, hogy a jelentkező 20 közigazgatási szerv által delegált 90 fő egységes szemléletű projektmenedzsment eljárásrendet ismerhessen meg és a munkatársak fejleszthessék ezirányú gyakorlatukat.
A három napos tréning során az elméleti tudás mellett a projektvezetői személyes kompetenciákat erősítő gyakorlatokat is végeztek a résztvevők, akik jellemzően pozitív visszajelzést adtak a KIFÜ részére az esetleges folytatás irányáról. Ezt alátámasztja az átlagos 88%-os elégedettségi mutató is. A résztvevők a tréning sikeres elvégzésről tanúsítványt kaptak.
A kapott információk alapján a közigazgatás projektmenedzsment oktatásával kapcsolatban számos további téma javaslat született, amelyet beépítünk jövőbeli terveinkbe.

"A tanfolyam hasznos volt, szemlélet formáló. A jövőben nagyon szívesen megismerkednék ezzel a területtel, akár elméleti, akár gyakorlati szempontból. Nem bánnám, ha a tréningnek lenne folytatása is, amelyen a hallgatók ingyen, vagy minimális pénzügyi hozzájárulással vehetnének részt. A gyakorlati példák által lehetővé vált az, hogy az elméleti blokkban tanultak rögzüljenek. Nagyon köszönöm a lehetőséget!" - egy hallgató véleménye, 2013.11.14.

"A harmadik nap végén levonva a konzekvenciákat úgy érzem, hogy a tanfolyamon szerzett anyag a hézagos ismereteimet egységes szerkezetbe foglalta, melyet a KIFÜ-nek nagyon köszönök!!!" - egy hallgató véleménye, 2013.11.14.