Megvalósítási szakaszba lépett a GSM-R projekt

A rendszerszállítói és független mérnöki szerződések megkötése után megvalósítási szakaszba lépett a Kormány 1486/2012-es határozata alapján a NISZ Zrt. által vezetett GSM-R projekt. A projekt célja a nemzetközi vasúti forgalom interoperabilitásának biztosítása, a közlekedés biztonságának növelése, valamint az Európai Unió nemzetközi tranzitra vonatkozó szabványainak teljesítése, a közlekedési módok arányának javítása, a hatékonyság növelése és a környezeti ártalmak csökkentése.

A rendkívül összetett projekthez, melyben a közel 1000 km vasúti pálya GSM-R rádiós lefedettségén kívül két telephelyen georedundáns központi elemek lesznek elhelyezve, a vasútszolgálati beszédkommunikációt támogató funkcionális címzéssel működő diszpécser rendszer is telepítésre kerül és hibatűrő gyűrűs optikai hálózat kerül kialakításra, a KIFÜ biztosítja az Állami Felügyelő Mérnöki (FEM) funkciót.

Az Állami Felügyelő Mérnöki funkció legfőbb feladata, hogy biztosítsa, hogy a projekt során ne sérüljenek az Állam érdekei, azaz a projekt határidőre, megfelelő minőségben és a tervezett költségkereten belül megvalósuljon. Ennek érdekében egy olyan komplex szakembergárda felügyeli a GSM-R projektet, amelyben mind a távközlési szakterületek, mind a projekt menedzsment terület mind pedig a klasszikus minőségbiztosítás  megtalálható.

A GSM-R projekt jelenlegi fázisának kivitelezése 2015 második felében zárul, utána a második fázisban indulhat a maradék 2000 km vasúti pálya lefedése.