Megkezdődött az önkormányzati ASP első szakrendszereinek tesztelése

A kiválasztott települések az elmúlt hónapok folyamán megkezdték az önkormányzati ASP projektben bevezetésre kerülő, települési adó szakrendszer tesztelését. A KIFÜ, amely az ASP projekt projektgazdája,  24 településsel kötött megállapodást az ASP szolgáltatáscsomag részeként biztosított portál-rendszer bevezetésére, amelyhez az ASP projektben oktatás is biztosított.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a szakrendszereket összekötő, az egyes modulok közötti interoperabilitást biztosító keretrendszer létrehozása. A fejlesztést feszített ütemben kell végrehajtani, hiszen a szakrendszeri beszerzések is már a befejező szakaszukban tartanak.

Az ipar és kereskedelmi rendszer megvalósítására, valamint az egységes iratkezelő szállítására a szerződések aláírása megtörtént, az ingatlanvagyon-kataszter eredményhirdetése és a gazdálkodási rendszer beszerzése az ajánlatok tárgyalási, értékelési szakaszában tart. A szakrendszerek felhívásaiba már beépültek azok a követelmények, amelyek biztosítják, hogy az elkészült fejlesztések képesek legyenek kapcsolódni a párhuzamosan kiépítésre kerülő keretrendszerrel.

Az önkormányzatok folyamatosan csatlakoznak az elkészült szakrendszerekhez. Az ASP rendszerek bevezetését a KMOP 4.7.1 pályázat is támogatta, az ezen – egyénileg, vagy konzorciumban – támogatást nyert 55 település megkötötte a támogatási szerződéseket a közreműködő szervezettel, így megnyílt a forráslehívás lehetősége. Az elnyert összeg jövő év június 30-ig áll a települések rendelkezésére, ennek terhére megvalósíthatják a jelenlegi rendszereikről az ASP szolgáltatásaira való átállást.