Meghívó előzetes piaci konzultációra – Interdiszciplináris program

Meghívó előzetes piaci konzultációra – Interdiszciplináris program

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Interdiszciplináris megközelítésű kutatási és képzési műhelyek, programok támogatása a képző intézmények és a vállalkozások együttműködésének fejlesztésével (Interdiszciplináris program)” tárgyú, Ajánlatkérő által tervezett beszerzés tekintetében előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni.

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:

Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
Postai cím: 1255 Budapest., Pf.: 182.
Kapcsolattartó neve: Szabó Annamária
Telefon: +36 70 660 6963
E-mail: szabo.annamaria[at]kifu.gov[dot]hu

Piaci konzultáción résztvevők továbbá:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63.
Kapcsolattartó: dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 70 505 47 34
E-mail: pongordaniel[at]intender[dot]hu

2. A TERVEZETT BESZERZÉS TÁRGYA:

„Interdiszciplináris megközelítésű kutatási és képzési műhelyek, programok támogatása a képző intézmények és a vállalkozások együttműködésének fejlesztésével (Interdiszciplináris program)”
Beszerzés tárgya: szolgáltatásbeszerzés 
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés
Részletes műszaki leírás elérhető: Meghívó előzetes piaci konzultációra – Műszaki leírás 

3. KONZULTÁCIÓ PONTOS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
Ajánlatkérő egy fordulóból álló konzultációt tervez tartani.
A konzultáció időpontja: 2019. június 21. 09:00 óra 
A konzultáció helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 35.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő székhelyén beléptetés működik. A belépés adott esetben néhány percet igénybe vehet.

4. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSE:
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé a konzultáción való részvételi szándék előzetes jelzését. 
A helyszínen jelenléti ív kitöltésével (és a képviselt gazdasági szereplő megjelölésével) kell majd azonosítani magukat a résztvevőknek. 

5. A KONZULTÁCIÓ MENETE, TÁRGYA:
Ajánlatkérő konzultálni kíván különösen:

  • a műszaki leírás követelményeiről;
  • az árképzés módszeréről;
  • az elvégzendő feladatok időigényéről;

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a jelen pontban meghirdetett konzultáción felül további konzultációs fordulót is tartson.

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

  • Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen előzetes piaci konzultáció célja ajánlatkérő beszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése, a minél pontosabb műszaki specifikáció tartalmi elemeinek egyértelmű kidolgozása.
  • Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni.
  • Felhívjuk Tisztelt Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a találkozó ideje alatt hangfelvétel kerül rögzítésre, mellyel kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatót a konzultáción rendelkezésre bocsátjuk. A Hangrögzítésre a minél pontosabb hivatalos jegyzőkönyv elkészítése érdekében kerül sor.
  • A konzultáció minden fordulójáról jegyzőkönyv készül, amelyeket a konzultációt követően a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción részt vevőknek.
  • Jelen piaci konzultációt megelőzően nem került sor eredménytelen közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Szíves részvételükre feltétlenül számítunk!

Műszaki leírás: