Lezárult az önkormányzati ASP projekt megvalósítása

Szijártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnöke a sajtó számára is nyilvános projektzáró rendezvényen jelentette be, hogy határidőre, a tervezett szakmai tartalommal, a meghatározott költségkereten belül valósult meg az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) egyik legfontosabb projektje, a Közép-Magyarország régióban elindított önkormányzati ASP rendszer. 

A KIFÜ konzorciumi partnereivel (Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár, KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) közösen értékelte a megtett utat és az elért eredményeket, a 2015. június 25-én tartott szakmai záróeseményen. A rendezvényen részt vettek a konzorciumi tagok, a pilotban résztvevő önkormányzatok képviselői, a projekt külső támogatói és a szakrendszerek legfőbb beszállítóinak képviselői.

Ácsné Rátkai Ilona, a projekt konzorcium vezetője prezentációjában bemutatta a projekt megvalósítás főbb szakaszait, eredményeit. A belső fejlesztések még 2013-ban megkezdődtek, ezzel párhuzamosan, a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a szakrendszerek 12 hónap alatt valósultak meg. A pilotban résztvevő önkormányzatok már 2015. április elsejétől igénybe vehették az ASP központ szolgáltatásait. 

A konzorciumi tagok és a külső szakmai támogatók fontos szakmai feladatokat végeztek a projektben, külön kiemelendő a Belügyminisztérium vezető szerepe a projekt felsőszintű irányításában, az önkormányzati csatlakoztatások és jogszabályalkotások támogatásában. A pilotban résztvevő önkormányzatok Márianosztra, Ipolydamásd, Zebegény, Letkés, Ipolytölgyes, Csobánka, Nagymaros, Pilisszántó, Zsámbok, Jászkarajenő és Abony, az ASP szakrendszeri bevezetés teszt és migrációs időszakában vállaltak jelentős többletfeladatot a sikeres átálláshoz.

A projekt határidőre teljesítette a vállalt indikátorokat, létrejött az ASP központ és keretrendszere,   6 szakrendszere (iratkezelő-rendszer, adórendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter, ipar- és kereskedelmi rendszer,  települési- és elektronikus ügyintézési portál). Az önkormányzati ASP országos kiterjesztéséről szóló tanulmány elkészítésével fejeződött be a projekt szakmai megvalósítás szakasza 2015.június 30-án. Az ASP központ működtető szervezete  a Magyar Államkincstár, az infrastruktúra üzemeltetést a NISZ Zrt. végzi.

A zárórendezvényen Kócsáné Horváth Erika, a Kincstár Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály vezetője ismertette a Kincstár-Kincsinfo szerepét a projektben, az önkormányzati csatlakozás és migráció tapasztalatait, Bódis György, a NISZ projektvezetője pedig az ASP Központ technológiai hátteréről és a NISZ feladatairól adott áttekintést.

A KIFÜ elnöke, a konzorcium projektvezetője, és az előadók is kiemelték, hogy széleskörű összefogás áll a sikeres megvalósítás mögött, ezért köszönetet mondtak a projektben részt vevő kormányzati és önkormányzati kollégáknak, a külső támogatóknak, a szakrendszeri beszállítóknak, valamint a projekt tagjainak a kiemelkedő tevékenységükért.