Kutatási adatok kezelése meetup sorozat a KIFÜ részvételével

Az adatkezelési terv - Data Management Plan
Holl András (MTA KIK)

Az NKFIH legutóbbi pályázati kiírásainak része volt már a kutatási adatok kezelésének kérdése. A nyertes pályázóknak kutatási adatkezelési tervet kell készíteniük. A meetup keretében szó esik az adatkezelési tervekről, az adatok dokumentálásának, tárolásának, megőrzésének, megosztásának kérdéseiről, a kutatási adatkezelés megfelelő hazai gyakorlatának kialakításáról.

2020. március 18. 16 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, 1051 Budapest, Arany János utca 1. Konferenciaterem, 2. emelet

A kutatási adatok kezelésének FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Megtalálható, Hozzáférhető, Szabványos, Újra felhasználható) alapelvei
Holl András (MTA KIK)

A kutatási adatok kezelésének legújabban alkalmazott szempontrendszerét a FAIR mozaikszóval jellemzik. Ezek az elvek segítik a kutatókat a tudásmegosztásban és tudományos kollaborációk kialakításában a digitális technológiák segítségével. Az Európai Unió ezt a szempontrendszert alkalmazza majd, mint elvárást a Horizon Europe támogatási ciklus során. A meetup célja a FAIR irányelvek ismertetése mellett ezen elveken alapuló gyakorlati alkalmazások és jó gyakorlat bemutatása.

A rendezvény résztvevői körüljárják a FAIR alapelvek és elvárásrendszer tartalmi és formai vonásait. Foglalkozik azzal, hogy az egyéni kutatók, kutatócsoportok hogyan tudják majd ezeket az elveket a gyakorlati kutatási munkájuk során alkalmazni, betartani. Megbeszélésre kerül az, hogy milyen infrastruktúra szolgáltatási rendszer tudja majd támogatni a FAIR alapelvek betartását, betartatását.

A kutatási adatok tárolására szolgáló repozitóriumok, illetve az adatok kezelésére alkalmas infrastruktúrák esetében FAIR minősítési rendszer bevezetése van jelenleg napirenden európai szinten és többek között ez a hazai repozitóriumok esetében is aktuális feladat. A hazai FAIR minősítési rendszer megteremtése céljából a meetup során bemutatásra kerül a FAIR minősítések legjobb nemzetközi gyakorlati tapasztalatainak egy szelete.

2020. április 7. 16 óra
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, 1051 Budapest, Arany János utca 1. Konferenciaterem, 2. emelet

European Open Science Cloud
Mohácsi János (KIFÜ)

Az EU nagyszabású kezdeményezése - az elektronikus és kutatási infrastruktúrák szövetségi, nyílt kutatást támogató adatkezelési és szolgáltatási együttműködése - az EOSC, amelynek célja egy versenyképes adat- és tudásgazdaság kiépítése Európában. A meetup teret biztosít a kezdeményezés hazai megvalósításával kapcsolatos kérdések megvitatására. Szó kerül az EOSC jelenlegi készültségi fokáról, a tervezett szolgáltatásokról, azok igénybevételének lehetőségeiről, a használat feltételeiről.

2020. május 18. 16 óra
Helyszín: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, 1111 Budapest, Kende u. 13-17. Nagy előadóterem

Az adatrepozitóriumok
Kovács László (SZTAKI)

A hazai adatrepozitóriumok létesítésének, fenntartásának, használatának kérdéseivel foglalkozik ez a tervezett meetup. A kutatási adatok megléte, hosszú távú hozzáférésének akadálytalan biztosítása, a kutatások egyik legértékesebb alapfeltétele, mely többek között az Open Science kezdeményezés egyik fő kompoense is.

A meetup résztvevői körüljárják a hazai adatrepozitórium hálózat létesítésének műszaki, szakmai, szervezeti, financiális, fenntarthatósági feltételrendszereit. A tervezett repozitórium hálózat architektúrájának koncepcionális terveit ismertetve párbeszédet kezdeményezünk az intézmények között a repozitóriumok létesítése, az egységes hálózati interoperabilitás, a hosszú távú digitális megőrzés, a repozitóriumokban tárolt adatok minőségi, mennyiségi stb. leíró jellemzőinek szabványosítása céljából. A sikeres magyar együttműködés, EOSC részvétel egyik alapfeltétele a hazai kutatási adatrepozitóriumok létesítése, továbbfejlesztése, minősítése és aktív használata.

2020. június 9. 16 óra
Helyszín: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, 1111 Budapest, Kende u. 13-17. Nagy előadóterem

A rendezvényekről folyamatosan tájékozódhatnak az alábbi oldalakon:

http://openaccess.mtak.hu

https://openscience.hu

https://hrda.hu