A KIFÜ menedzseli a DNFP kísérleti alprogramot Nyíregyházán

Az év végén jelent meg a Kormány 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról, amelyben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján gondoskodjon az alprogram Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban történő lebonyolításáról.

A Kormány az országos fejlesztési programok végrehajtását megelőzően szükségesnek tartja egy olyan település-központú kísérleti alprogram megvalósítását, amely rövid távon képes modellezni a program valamennyi pillérének megvalósíthatóságát, hasznos gyakorlati tapasztalatokat biztosítva ezzel az országos programok megvalósításához és a 2018. évi célkitűzés reális teljesítéséhez.

A határozat kimondja, hogy a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának (a továbbiakban: alprogram) helyszíne – figyelembe véve a térségben jelenleg zajló piaci alapú hírközlési hálózatfejlesztéseket, fejlesztési igényeket, és fejlődési lehetőségeket – Nyíregyháza városa és a Nyíregyházi járás.

Az alprojekt egyik legfontosabb feladata a rászorultak eszközellátása, ezért a Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az alprogram keretében a KIFÜ útján gondoskodjon a Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban élők részére informatikai eszközök rászorultságon alapuló pályázati úton történő biztosításáról. Ugyancsak a KIFÜ-re hárul a feladat, hogy eszközöket biztosítson a térség köznevelési intézményei számára a hátrányos helyzetű tanulókat érintő, informatikai alapú módszertannal végrehajtott képzési programhoz.

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program része az intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez kapcsolódó országos koncepció kialakítása és az kapcsolódó európai uniós források biztosítása is. A kormányhatározat ezért a KIFÜ feladataként határozza meg Nyíregyháza területén olyan intelligens városi fejlesztés bevezetését, amelynek tapasztalatai az országos fejlesztési koncepció kialakításában kellőképpen hasznosulhatnak, mintaként szolgálhatnak más városok fejlesztéseinek.

A 11 pontból álló határozat számos minisztérium számára állapít meg feladatokat, így az alprogram része a közoktatási és egészségügyi intézmények informatikai rendszereinek fejlesztése, biztosítani kell a megújult kormányablakokban a legfontosabb negyven közigazgatási ügy elektronizált hozzáférését, egyes eljárásoknak mobil eszközökön is elérhetővé kell válniuk. A jelenleg kizárólag Pest megyében működő önkormányzati szolgáltató központot először Nyíregyházára kell kiterjeszteni.

Az alprogramot hazai forrásból a Kormány 1,7 Mrd forinttal támogatja, ezt egészítik ki további európai uniós források. Így például a Kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, gondoskodjon a helyben működő helyi kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztését célzó, uniós forrásból megvalósuló pályázati kiírás megjelenéséről. A közoktatási és egészségügyi intézmények informatikai fejlesztése is EU-s forrásból valósulhat meg.