A közösségi internetpontok fejlesztésére, szolgáltatási lehetőségeik bővítésére irányuló projekt indul

A közösségi internetpontok fejlesztésére, szolgáltatási lehetőségeik bővítésére irányuló projekt indul

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett konzorcium sikeresen megkötötte a Támogatási Szerződést a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP) belül meghirdetésre kerülő „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt projekt megvalósítására.

A kormány célja a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése, annak érdekében, hogy a digitális készségekkel nem rendelkező lakosság lehetőséget kapjon az elektronikus szolgáltatások megismerésére.

Az 5 milliárd forint támogatási összegű projekt keretében 1500 közösségi internet hozzáférési pont infrastruktúrájának megújítása valósul meg. Az internet hozzáférési pontok lehetőséget biztosítanak a digitális készségekkel nem, vagy csak csekély mértékben rendelkezőknek, hogy elsajátítsák a szükséges infokommunikációs ismereteket szakképzett támogatók segítségével.

A 2018 végéig megvalósuló komplex program részeként azon munkatársak kompetenciáinak bővítésére is sor kerül, akik helyi szinten képesek támogatni a lakosság digitális készségeinek fejlesztését, erősítve az esélyegyenlőséget, valamint az állampolgárok foglalkoztathatóságát.