Informatikai tárgyú szerződésminták a költségvetési szervek beszerzéseihez

A Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek projekt keretében olyan szerződésminták készültek, amelyek az informatikai termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételekre összpontosítanak.

A tervezetekben a közbeszerzési eljárások eredményeként kötendő polgári jogi szerződésekre jellemző jogintézmények mellett az informatikai termékszállítás, fejlesztés, üzemeltetés, támogatás speciális szempontjai kapnak hangsúlyt.

A szerződés tárgya szerint felosztott mintaszerződések mellett megtalálhatók azok az útmutatók, amelyek a minták felhasználását hivatottak segíteni.

A KIFÜ a minták kialakításához előzetesen bekérte az egyes kormányzati szerveknél alkalmazott szerződésfajták anonimizált szövegét, és az ezekben fellelt legjobb gyakorlatot építette bele a lenti linken található új mintákba.

Reméljük, hogy a minták hasznos információkat hordoznak a költségvetési szervek beszerzéseiért felelős munkatársai számára, és bízunk abban is, hogy az abból szerezhető tudás releváns lehet a szervek akár jogász, akár informatikus végzettségű munkatársai részére.